Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023

Väyrysestä ei tule koskaan presidenttiä, tuskin enää ehdokastakaan
Kolumni
Taru Salo

Väy­ry­ses­tä ei tule koskaan pre­si­dent­tiä, tuskin enää eh­do­kas­ta­kaan

17.10.2023 05:00 29
Tutkimus osoittaa, miten ratkaisevasti Marin-ilmiö vaikutti eduskuntavaalien tulokseen – Professori: Lindtmanilla vaikeuksia täyttää Marinin korkokengät

Tut­ki­mus osoit­taa, miten rat­kai­se­vas­ti Ma­rin-il­miö vai­kut­ti edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­seen – Pro­fes­so­ri: Lindt­ma­nil­la vai­keuk­sia täyttää Marinin kor­ko­ken­gät

13.09.2023 17:14 10
Tilaajille
Vaalituen antanut yrittäjä: Yksityishenkilönä Sara Seppäselle annettu vaalituki saanut ikävän mittasuhteen, ei liity Hannukaiseen mitenkään

Vaa­li­tuen antanut yrit­tä­jä: Yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä Sara Sep­pä­sel­le annettu vaa­li­tu­ki saanut ikävän mit­ta­suh­teen, ei liity Han­nu­kai­seen mi­ten­kään

29.08.2023 21:03 16
Tilaajille
Miehet nostivat perussuomalaiset ja kokoomuksen valtaan – persut oli suosituin puolue kaikkien paitsi eläkeläisten joukossa

Miehet nos­ti­vat pe­rus­suo­ma­lai­set ja ko­koo­muk­sen valtaan – persut oli suo­si­tuin puolue kaik­kien paitsi elä­ke­läis­ten jou­kos­sa

28.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Markus Lohen lähes 68 000 euron vaalikampanja oli Lapin kallein – SDP:n Johanna Ojala-Niemelä käytti läpimenneistä vähiten rahaa kampanjointiin

Markus Lohen lähes 68 000 euron vaa­li­kam­pan­ja oli Lapin kallein – SDP:n Johanna Oja­la-Nie­me­lä käytti lä­pi­men­neis­tä vähiten rahaa kam­pan­join­tiin

06.06.2023 08:43 9
Tilaajille
Vaikeat yksityiskohdat vuorossa hallitusneuvotteluissa – Kokoomuksen Petteri Orpo: "Suomi on erittäin pirullisten ongelmien edessä"

Vaikeat yk­si­tyis­koh­dat vuo­ros­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa – Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo: "Suomi on erit­täin pi­rul­lis­ten on­gel­mien edessä"

05.05.2023 17:36 10
Tilaajille
Tuleeko oikeistohallitus? Petteri Orpo kertoo iltapäivällä, mitkä puolueet lähtevät hallitusneuvotteluihin

Tuleeko oi­keis­to­hal­li­tus? Petteri Orpo kertoo il­ta­päi­väl­lä, mitkä puo­lueet läh­te­vät hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin

27.04.2023 09:14
Orpo: "Kuuden miljardin sopeutustarpeesta pidetään kiinni, puolueiden vastaukset eivät vielä antaneet näkemystä hallituspohjasta"

Orpo: "Kuuden mil­jar­din so­peu­tus­tar­pees­ta pi­de­tään kiinni, puo­luei­den vas­tauk­set eivät vielä an­ta­neet nä­ke­mys­tä hal­li­tus­poh­jas­ta"

19.04.2023 15:53 9
Tilaajille
Orpo: Tavoitteeni on ilmoittaa hallituspohja ennen vappua

Orpo: Ta­voit­tee­ni on il­moit­taa hal­li­tus­poh­ja ennen vappua

19.04.2023 13:53 6
Vasemmisto muuttui ja kadotti Lapissa perinteiset äänestäjänsä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Va­sem­mis­to muuttui ja kadotti Lapissa pe­rin­tei­set ää­nes­tä­jän­sä

14.04.2023 18:10 40
Kokoomuksen Orpo on valittu odotetusti hallitustunnustelijaksi

Ko­koo­muk­sen Orpo on valittu odo­te­tus­ti hal­li­tus­tun­nus­te­li­jak­si

14.04.2023 11:01 2
Eduskuntavaalien tulos pysyi tarkastuslaskennassa ennallaan

Edus­kun­ta­vaa­lien tulos pysyi tar­kas­tus­las­ken­nas­sa en­nal­laan

14.04.2023 09:49
Vaalitappion kärsinyt keskusta karttaa yhä hallitusta – Rkp:n Eva Biaudet kimpasta perussuomalaisten kanssa: "En ymmärrä, miten se olisi mahdollista"

Vaa­li­tap­pion kär­si­nyt kes­kus­ta karttaa yhä hal­li­tus­ta – Rkp:n Eva Biaudet kim­pas­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten kanssa: "En ym­mär­rä, miten se olisi mah­dol­lis­ta"

13.04.2023 17:36 8
Tilaajille
Enemmän tukea, vähemmän digiä ja tiukempi kuri – näillä keinoin Lapin kansanedustajat palauttaisivat työrauhan kouluihin

Enemmän tukea, vä­hem­män digiä ja tiu­kem­pi kuri – näillä keinoin Lapin kan­san­edus­ta­jat pa­laut­tai­si­vat työ­rau­han kou­lui­hin

13.04.2023 05:05 10
Tilaajille
Uusi eduskunta on saman ikäinen ja vain hiukan edellistä miehisempi, sotilaita ja sometähtiä on aiempaa enemmän
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uusi edus­kun­ta on saman ikäinen ja vain hiukan edel­lis­tä mie­hi­sem­pi, so­ti­lai­ta ja so­me­täh­tiä on aiempaa enemmän

12.04.2023 20:00
Orpo hallitustunnusteluista: Kysymyksiä tulossa laajalla skaalalla, niitä muokataan vielä

Orpo hal­li­tus­tun­nus­te­luis­ta: Ky­sy­myk­siä tulossa laa­jal­la skaa­lal­la, niitä muo­ka­taan vielä

12.04.2023 16:58
Analyysi: Vihreissä odottaa miesten vuoro – Puheenjohtajapörssissä nousevan Oras Tynkkysen mielestä puolue on jättänyt isot kysymykset muille

Ana­lyy­si: Vih­reis­sä odottaa miesten vuoro – Pu­heen­joh­ta­ja­pörs­sis­sä nou­se­van Oras Tynk­ky­sen mie­les­tä puolue on jät­tä­nyt isot ky­sy­myk­set muille

11.04.2023 17:38 3
Tilaajille
Lapin uudet kansanedustajat ovat melko yksimielisiä pohjoisen luontokysymyksistä – eroja löytyy etenkin kaivoskysymyksissä ja hiilineutraaliustavoitteissa

Lapin uudet kan­san­edus­ta­jat ovat melko yk­si­mie­li­siä poh­joi­sen luon­to­ky­sy­myk­sis­tä – eroja löytyy etenkin kai­vos­ky­sy­myk­sis­sä ja hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teis­sa

10.04.2023 15:00 23
Tilaajille
Lapilla on tarjolla vahvoja ehdokkaita keskeisiin tehtäviin tulevalla hallituskaudella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapilla on tar­jol­la vahvoja eh­dok­kai­ta kes­kei­siin teh­tä­viin tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

11.04.2023 11:23 37
Keskustan paikka on oppositiossa, linjaavat piirijohtajat yksissä tuumin: "Virheistä pitää oppia"

Kes­kus­tan paikka on op­po­si­tios­sa, lin­jaa­vat pii­ri­joh­ta­jat yksissä tuumin: "Vir­heis­tä pitää oppia"

07.04.2023 11:06 51
Toimittajalta: Karppisesta Seppäseen – Rovaniemen ääniharava heilahti laidalta toiseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Karp­pi­ses­ta Sep­pä­seen – Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­va hei­lah­ti lai­dal­ta toiseen

06.04.2023 16:40 3
Tilaajille
Lappi on Suomen pienin vaalipiiri, jonka äänikynnys on maan korkein – ongelma on ratkaistavissa, jos siihen vain löytyy tahtoa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappi on Suomen pienin vaa­li­pii­ri, jonka ää­ni­kyn­nys on maan korkein – ongelma on rat­kais­ta­vis­sa, jos siihen vain löytyy tahtoa

06.04.2023 16:01 17
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Perussuomalaisilla meni pääsiäisviikko iloitessa – Puoluesihteeri Arto Luukkanen: Talous saatava kuntoon ja pakkoruotsi pois, koska se ei ole hyvä muusa

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la meni pää­siäis­viik­ko iloi­tes­sa – Puo­lue­sih­tee­ri Arto Luuk­ka­nen: Talous saatava kuntoon ja pak­ko­ruot­si pois, koska se ei ole hyvä muusa

06.04.2023 12:41 8
Tilaajille
Meri-Lappi sai kaksi kansanedustajaa
Kolumni Raisa Huttunen

Me­ri-Lap­pi sai kaksi kan­san­edus­ta­jaa

06.04.2023 07:30 1
Miksi perussuomalaiset kampesi ohi keskustan ja miten sujui Sara Seppäsen vaaliyö? Podcastin päätösjaksossa pestään vaalien jälkipyykki

Miksi pe­rus­suo­ma­lai­set kampesi ohi kes­kus­tan ja miten sujui Sara Sep­pä­sen vaa­liyö? Pod­cas­tin pää­tös­jak­sos­sa pestään vaalien jäl­ki­pyyk­ki

06.04.2023 05:00 24
Sanna Marin luopuu Sdp:n puheenjohtajuudesta, uusi pomo valitaan syyskuussa – "Minulle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä"

Sanna Marin luopuu Sdp:n pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, uusi pomo va­li­taan syys­kuus­sa – "Mi­nul­le ei ole tar­jot­tu kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä"

05.04.2023 16:12 11
Tilaajille
Rovaniemeläisillä oli paljon sananvaltaa Lapin vaalitulokseen – politiikan tutkija: perussuomalaisilla voi tulla vaikeuksia moneen suuntaan tehtyjen lupausten pitämisessä

Ro­va­nie­me­läi­sil­lä oli paljon sa­nan­val­taa Lapin vaa­li­tu­lok­seen – po­li­tii­kan tut­ki­ja: pe­rus­suo­ma­lai­sil­la voi tulla vai­keuk­sia moneen suun­taan teh­ty­jen lu­paus­ten pi­tä­mi­ses­sä

05.04.2023 08:48 13
Tilaajille
Punavihreä vaaliliitto olisi saanut Lapista kansanedustajan läpi – "Mahdollisuus oli keskusteluissa"

Pu­na­vih­reä vaa­li­liit­to olisi saanut Lapista kan­san­edus­ta­jan läpi – "Mah­dol­li­suus oli kes­kus­te­luis­sa"

04.04.2023 19:32 15
Tilaajille
Sara Seppänen oli maan toiseksi kovin ääniharava –  keräsi 11,4 prosenttia vaalipiirin äänistä, Sanna Marin 11,5 prosenttia

Sara Sep­pä­nen oli maan toi­sek­si kovin ää­ni­ha­ra­va – keräsi 11,4 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin ää­nis­tä, Sanna Marin 11,5 pro­sent­tia

04.04.2023 16:12 22
Tilaajille