pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lauantaivieras
Lauantaivieras: Muutakin kuin tahdonvoimaa – muutos syntyy pienin askelin
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Muu­ta­kin kuin tah­don­voi­maa – muutos syntyy pienin askelin

11.12.2020 12:33
Lauantaivieras: Monikulttuurisuus osaksi myös partiota – Rovaniemelle saamenkielistä partiotoimintaa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Mo­ni­kult­tuu­ri­suus osaksi myös par­tio­ta – Ro­va­nie­mel­le saa­men­kie­lis­tä par­tio­toi­min­taa

04.12.2020 13:51
Lauantaivieras: Rovaniemellä tunsin heti kuuluvani joukkoon
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mel­lä tunsin heti kuu­lu­va­ni jouk­koon

27.11.2020 15:45
Lauantaivieras: Vindaa ja markan Hilladisko – pilkahdus pojan elämästä 1970-luvun Korkalovaarassa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Vindaa ja markan Hil­la­dis­ko – pil­kah­dus pojan elä­mäs­tä 1970-lu­vun Kor­ka­lo­vaa­ras­sa

20.11.2020 12:01
Lauantaivieras: Maski kasvoille ja kirjastoon!
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Maski kas­voil­le ja kir­jas­toon!

06.11.2020 15:53
Lauantaivieras: Rovaniemi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ainekset
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ai­nek­set

23.10.2020 10:57
Lauantaivieras: Lapset tarvitsevat aikuisten esimerkkiä sosiaalisten taitojen opetteluun
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Lapset tar­vit­se­vat ai­kuis­ten esi­merk­kiä so­siaa­lis­ten tai­to­jen opet­te­luun

09.10.2020 09:42
Lauantaivieras: Lappi tarvitsee naisyrittäjiä
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Lappi tar­vit­see nais­yrit­tä­jiä

02.10.2020 14:50
Lauantaivieras: Hyvässä seurassa voi nähdä ketun
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Hyvässä seu­ras­sa voi nähdä ketun

26.09.2020 16:07
Lauantaivieras: Jukolassa näkyy valoa tunnelin päässä
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ju­ko­las­sa näkyy valoa tun­ne­lin päässä

19.09.2020 15:41
Lauantaivieras: Koirakävelyllä kotikaupungissa – "Koira ei ihmettele roskapussin kanssa kyykkivää emäntää"
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Koi­ra­kä­ve­lyl­lä ko­ti­kau­pun­gis­sa – "Koira ei ih­met­te­le ros­ka­pus­sin kanssa kyyk­ki­vää emän­tää"

11.09.2020 14:46
Lauantaivieras: Kumipyörillä kotikulmilla
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ku­mi­pyö­ril­lä ko­ti­kul­mil­la

05.09.2020 09:19
Lauantaivieras: Ylioppilasjuhlien merkitys nuorelle
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Yli­op­pi­las­juh­lien mer­ki­tys nuo­rel­le

28.08.2020 15:09
Lauantaivieras: Oppivelvollisuuden pidennys ei riitä ratkaisuksi
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys ei riitä rat­kai­suk­si

26.08.2020 14:28
Lauantaivieras: Keväällä koitti aika, jolloin Plan B:stä tuli Plan A
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ke­vääl­lä koitti aika, jolloin Plan B:stä tuli Plan A

22.08.2020 15:53
Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Kolumni

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

02.04.2020 15:03
Viikon vieras: Lastensairaalan tarinasta oppia nykyhetkeen
Kolumni

Viikon vieras: Las­ten­sai­raa­lan ta­ri­nas­ta oppia ny­ky­het­keen

25.03.2020 17:29
Lauantaivieras: Vain muutos on pysyvää – kun kaikki sujuu, on aika pistää homma taas uusiksi
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Vain muutos on pysyvää – kun kaikki sujuu, on aika pistää homma taas uusiksi

20.03.2020 10:56
Lauantaivieras: Usko unelmiin, yli viisikymppinen!
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Usko unel­miin, yli vii­si­kymp­pi­nen!

13.03.2020 10:05
Lauantaivieras: Olet oman elämäsi toimitusjohtaja – taito johtaa itseään on avain hyvinvointiin
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Olet oman elämäsi toi­mi­tus­joh­ta­ja – taito johtaa itseään on avain hy­vin­voin­tiin

06.03.2020 11:10