kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Olet oman elämäsi toi­mi­tus­joh­ta­ja – taito johtaa itseään on avain hy­vin­voin­tiin


Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Johanna Niemelä. Hän on Rovaniemen yrittäjät ry:n puheenjohtaja.
Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Johanna Niemelä. Hän on Rovaniemen yrittäjät ry:n puheenjohtaja.

Elämme jatkuvan muutoksen kourissa, jossa meiltä vaaditaan joustavuutta, luovuutta, työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, kykyä muuttua jatkuvasti, stressinhallintaa, palautumista ja kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Meiltä vaaditaan johtajuutta, itsensä johtamista, jota monikaan ei pysähdy miettimään riittävän usein. Itsensä johtaminen on tärkeä taito, sillä se on suorassa yhteydessä hyvinvointiimme. Kaikki valinnat, joita teemme ovat meidän käsissä.

Viime kädessä olemme itse vastuussa omasta elämästä ja valitsemme tien, jota kulkea. Jokainen meistä on oman elämänsä toimitusjohtaja.

Ihminen ei ole koskaan valmis, ja yksi tärkeimmistä ja vaativimmista elämän taidoista on itsensä johtaminen, joka edesauttaa vahvasti omaan jaksamista ja hyvinvointia. Mitä sinä tarvitset voidaksesi hyvin?

Elämän aikana jokainen meistä joutuu kohtaamaan itsensä. Katsomaan peiliin ja miettimään omaa kehoaan, mieltään, tunteitaan ja arvojaan. Miettimään omaa toimintaa eri tilanteissa. Tämä matka on koko elämän jatkuva oppimisprosessi, joka kestää kehdosta hautaan.

Itsensä johtaminen pohjautuu omien tunteiden tuntemiseen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä rajojen asettamiseen. Nykyään elämää hallitsee aika ja sen riittäminen, joka vaatii pysähtymistä ja priorisointia. Ajanhallinta sekä sisäinen puhe, eli tapa jolla puhut itsellesi, ovat avainasemassa.

"Tietoinen itsensä johtaminen on hyvä valinta, sillä näin vältät turhan stressin, kasautuvat hommat ja päällekkäisyydet."

Kyse on siis sinusta ja sinun hyvinvoinnistasi. Ketään ei voi muuttaa, ainoastaan omaa suhtautumista itseemme ja sitä kautta toisiin ihmisiin. Kaikki perustuu selkeisiin tavoitteisiin ja valintoihin.

Yhtenä kulmakivenä voidaan pitää priorisointia ja tietoista asioiden tekemättä jättämistä. Kaikki asiat eivät ole omassa vaikutuspiirissä, joten viime kädessä kyse on tiedostamisesta varsinkin siihen liittyen, mihin pystyy vaikuttamaan ja mihin ei. Sitten on taas vallinnan paikka, mihin haluaa vaikuttaa.

Tietoinen itsensä johtaminen on hyvä valinta, sillä näin vältät turhan stressin, kasautuvat hommat ja päällekkäisyydet. Taito johtaa itseään vaikuttaa koko elämään – oman hyvinvoinnin lisäksi se vaikuttaa työ- ja vapaa-aikaankin. Johtamalla itseään niin tavoitteet, aikataulut kuin työtehtävätkin ovat huomattavasti selkeämpiä ja elämä hymyilee helpommin!