Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Lappi tar­vit­see nais­yrit­tä­jiä

-

Harvaan asutun alueen yhteisöjen elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että ympäristö tukee yrittäjyyttä ja luo mahdollisuuksia pysyä alueella. Erityisen tärkeää tämä on naisten työllistymisen kannalta.

Tilastojen valossa juuri naiset muuttavat kaupunkeihin, koska he työllistyvät perinteisesti pääasiassa palvelualoille ja julkiselle sektorille. Tämä vinouttaa väestörakennetta, ja huoli maaseudun tyhjenemisestä on aiheellinen. Lapin lisäksi samankaltaisia haasteita on useilla vastaavilla harvaan asutuilla alueilla ympäri maailmaa.

Naisten yrittäjyys on miehiä useammin osa-aikaista ja pienimuotoista. Heidän osuutensa yrittäjistä on yksi kolmasosa, eikä suhteellinen määrä ole kasvanut pitkään aikaan.

Näihin haasteisiin vastaamme kansainvälisessä W-Power -hankkeessa. Naisyrittäjyyttä vahvistetaan parantamalla alueellista liiketoimintaympäristöä, tukemalla kansainvälistä verkostoitumista ja vertaisoppimista, kehittämällä sukupuolisensitiivistä yritysvalmennusta ja alueellisella uusien liikeideoiden innovaatiokilpailulla. Kolmevuotinen hanke on rahoitettu EU:n Pohjoisen periferian ja Arktis (NPA) 2014-2020 -ohjelmasta.

Tänä syksynä Lapissa järjestettävä Mahtava-innovaatiokilpailu kannustaa erityisesti naisyrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia luottamaan omaan ideaansa ja osallistumaan kisaan. Elo–lokakuussa toteutettava kilpailu järjestetään verkossa. Teemana ovat yritys-, tuote- ja palveluideat, joilla on positiivista vaikutusta naisten elämään.

Rahapalkinnon lisäksi voittajat pääsevät mukaan yritysvalmennukseen, jossa he saavat tukea ideansa jatkokehittämiseen.

Työssämme maaseudun hankkeissa olemme havainneet tutkimuksissakin todetun ristiriidan: monet naiset haluaisivat jäädä asumaan kotisuduilleen, mutta joutuvat muuttamaan sieltä työn perässä.

Työssämme maaseudun hankkeissa olemme havainneet tutkimuksissakin todetun ristiriidan: monet naiset haluaisivat jäädä asumaan kotisuduilleen, mutta joutuvat muuttamaan sieltä työn perässä.

Erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana on kuitenkin nähty, että monia asioita on nykyisin mahdollista tehdä etänä. Tämä toivottavasti rohkaisee kehittämään maaseudulle uutta yritystoimintaa.

Käsitys maaseudun naisista ja heille tyypillisestä yrittäjyydestä on muuttumassa, ja he voivat hyödyntää koko potentiaaliaan omaksi ja yhteisönsä hyväksi.

Parhaimmillaan yrittäjyys voi antaa vapautta esimerkiksi perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen, ja keskusteluissamme on tullut ilmi, että usein vahva motivaatiotekijä naisyrittäjyyteen on oman ajankäytön hallinta ja riippumattomuus.