Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Mo­ni­kult­tuu­ri­suus osaksi myös par­tio­ta – Ro­va­nie­mel­le saa­men­kie­lis­tä par­tio­toi­min­taa

Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Iida Välimäki. Hän on rovaniemeläinen lukiolainen, joka harrastaa partiota Aavanvalkean lippukunnassa. Hän on toteuttanut kolumnin yhdessä Henna Tervaniemen kanssa, joka on saamenpartio johtaja Inarin Tunturisusissa.
Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Iida Välimäki. Hän on rovaniemeläinen lukiolainen, joka harrastaa partiota Aavanvalkean lippukunnassa. Hän on toteuttanut kolumnin yhdessä Henna Tervaniemen kanssa, joka on saamenpartio johtaja Inarin Tunturisusissa.

Partio on kuulunut elämääni lapsuudesta asti. Nyt viime vuosien aikana partiosta on tullut vielä suurempi osa omaa elämääni. On hienoa, miten nuori voi olla vaikuttamisessa mukana ja oppia samalla paljon uutta niin luonnosta kuin yhteiskunnasta.

Vuosi sitten Lapissa partiotoiminta sai uuden käänteen, kun syntyi tarve järjestää saamenkielistä partiotoimintaa. Paikkakunnaksi valikoitui silloin Inari ja koulun kautta vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan kieleksi inarinsaame. Hankkeeseen lähti aluksi mukaan vain kaksi aikuista johtajaa.

Partio on Inarissa toistaiseksi ainoa säännöllinen harrastus lapsille saamen kielellä. Toiminnassa on pyritty noudattamaan partio-ohjelmaa ja saamaan mukaan saamelaista kulttuuria, johon liittyen on juuri julkaistu saamepartion merkki ja saameksi käännettyä partiomateriaalia.

Olen ollut todella innoissani siitä, miten monikultuurisuus on saatu mukaan lappilaiseen partioon jo Inarin Tunturisusien lippukunnassa. Inarissa mukana toiminnassa on lapsia eri kieliryhmistä.

Kuitenkaan saamenkieliset alueet eivät ole ainoita, joissa asuu saamelaistaustaisia perheitä, nuoria ja aikuisia. Voidaan jopa puhua yhteiskunnallisesta asettelusta myös harrastuksissa. Jos kaikille halutaan tarjota samat mahdollisuudet, eikö silloin olisi hyvä, että Lapissa myös muualla kuin saamenkielisellä alueella olisi mahdollista harrastaa partiota saamen kielellä?

Tänä vuonna en meinannut uskoa korviani, kun kuulin että vastaus tähän oli löytynyt omasta kotilippukunnastani Rovaniemeltä. Nimittäin Aavanvalkea tarjoutui tekemään yhteistyötä Inarin Tunturisusien kanssa, että saamenpartiota voitaisiin toteuttaa muuallakin Lapissa. Oli mahtavaa huomata, miten Rovaniemellä uskallettiin astua avoimin mielin uuteen ja tuntemattomaan.

Saamelaistaustaiselle henkilölle voi olla suurempi kynnys aloittaa harrastus, jos ei ole varma,  hyväksytäänkö omat taustat ja kulttuuri. Täten saamenkielisen partion aloittaminen myös Rovaniemellä voisi innostaa uusia jäseniä liittymään partioon ja monikulttuurisuus voisi kukoistaa lippukunnan sisällä.

"Me Aavanvalkeassa haluamme lippukuntana rikkoa rajoja ja ennakkoluuloja sekä luoda esteettömyyttä harrastamiseen Rovaniemellä. Jokaiselle tulisi olla mahdollisuus harrastaa partiota omalla tai suvun äidinkielellä."

Me Aavanvalkeassa haluamme lippukuntana rikkoa rajoja ja ennakkoluuloja sekä luoda esteettömyyttä harrastamiseen Rovaniemellä. Jokaiselle tulisi olla mahdollisuus harrastaa partiota omalla tai suvun äidinkielellä.

Uskon, että meille jokaiselle monikulttuurisuus on rikkaus, jota haluamme vaalia ja kunnioittaa. Kannustan jokaista antamaan mahdollisuuden partiolle harrastuksena, sillä se antaa paljon niin itselle kuin muille partiolaisille.