Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Säätövoima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joustoa säh­kö­ver­kon toi­min­taan

15.05.2023 05:30 1
Kemijoki oy:n suunnittelema pumppuvoimalahanke lähes kolminkertaistaisi Kemijoesta saatavan säätövoiman määrän – jätti-investointia puoltavat monet tekijät
Pääkirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy:n suun­nit­te­le­ma pump­pu­voi­ma­la­han­ke lähes kol­min­ker­tais­tai­si Ke­mi­joes­ta saa­ta­van sää­tö­voi­man määrän – jät­ti-in­ves­toin­tia puol­ta­vat monet tekijät

28.04.2023 19:05 15
Kemijoki oy valmistautuu rakentamaan Lappiin pumppuvoimalaitoksia jopa 2–3 miljardilla eurolla

Ke­mi­jo­ki oy val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan Lappiin pump­pu­voi­ma­lai­tok­sia jopa 2–3 mil­jar­dil­la eurolla

27.04.2023 07:55 11
Tilaajille
Sierilän voimalaa ei tarvita, sen rakentaminen aiheuttaisi Rovaniemen maineelle ja ympäristölle korvaamatonta vahinkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­laa ei tar­vi­ta, sen ra­ken­ta­mi­nen ai­heut­tai­si Ro­va­nie­men mai­neel­le ja ym­pä­ris­töl­le kor­vaa­ma­ton­ta va­hin­koa

14.04.2023 19:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin sää­tö­voi­maa tar­vi­taan?

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa – kenelle ja millä eh­doil­la?

06.04.2023 17:19 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä tarjoaa sää­tö­voi­maa

04.04.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan

12.01.2023 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan enemmän kuin koskaan

01.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mal­la kes­kei­nen rooli huol­to­var­muu­des­sa

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Mitä Kemijoki oy tuo jokivarteen ja koko Lappiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Ke­mi­jo­ki oy tuo jo­ki­var­teen ja koko Lap­piin?

11.10.2022 04:01 4
Tilaajille
Ilmastopäätöksissä megaluokan aikatauluvirhe
Kolumni

Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

01.10.2022 06:00 16
Tilaajille
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

30.09.2022 19:00 13
Tilaajille
Sierilän voimalaitos turvaa omavaraisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos turvaa oma­va­rai­suut­ta

19.09.2022 08:42 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sää­tö­ener­giaa

19.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joku tekee nyt isoja voit­to­ja säh­köl­lä

15.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­giaa han­kit­ta­va riit­tä­väs­ti

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka hyö­tyi­si Sie­ri­läs­tä?

04.05.2020 12:33
Tilaajille
Lukijalta: Sierilä tukee hiilineutraalisuustavoitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sierilä tukee hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tei­ta

24.04.2020 09:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paksua tarinaa Sie­ri­läs­tä

18.04.2020 11:20
Tilaajille