Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Joustoa säh­kö­ver­kon toi­min­taan

Sähkön varastointia on pidetty hankalana, mutta nyt sähkövarastoksi osataan valmistaa jo akkuja ja vetyä johdannaisineen. Lapissa käy keskustelu kuumana säätöenergiasta, johon on kimmokkeen antanut Sierilään suunniteltu pienikokoinen jokivesivoimala (44 MW, 155 GWh, 150 miljoonaa), jonka hyöty on vahinkoihin nähden olematon. Silti hanketta ajetaan härkäpäisesti.

Säätösähkön tuottamiseksi pumppuvoimalat ovat herättäneet jopa jokiyhtiön, koska pörssisähköllä niitä voi ajoittain ladata halvalla tai jopa ilmaiseksi. Voimaloissa vesi nostetaan ylävesialtaaseen potentiaalienergiaksi. Alas laskettaessa energia muuttuu liike-energian kautta sähköksi, jolla voidaan millisekunneissa tasapainottaa sähköverkko. Vapautuvasta jäljelle jäävästä sähköstä voidaan valmistaa vetyä johdannaisineen. Niitä käytetään asutuksessa, teollisuudessa ja liikenteessä ilman haitallisia kemikaalipäästöjä.

Aurinko- ja tuulivoimatuotanto vaihtelevat vuorokauden ja vuodenajan mittaan. Toisinaan sähköä syntyy yli sen hetkisen tarpeen, joten energia varastoidaan pumppuvoimaloihin. Valoisien kesien Lapissa säiliöihin varastoitu vety kulutetaan talvipimeillä.

Kemijoen valuma-alueella on potentiaalista pumppuvoimaa tuhansia megawatteja. Niistä on käytössä vasta pieni osa. Tulevaisuudessa vesivarat vain kasvavat sadannan kasvaessa.

Mäntyvaarassa Valajaskosken vesivoimalan lähellä voidaan toteuttaa suljetulla kierrolla ilman maisema- ja ympäristöhaittoja. Uusiutuva energia saadaan Rovaniemen ja Tervolan rajoilta entisistä turvesoista aurinkopaneeleista ja tuulipuistoista. Laitos tuottaisi energiaa 400 GWh vuodessa.

Toinen voimalatyyppi on Seitakorvassa. Juujärvestä nostetaan vettä padon yli ”ilmaiseksi” yläpuoliseen vesistöön, mistä vesi lasketaan alas turbiinien kautta, jolloin vapautuu sähköä. Uusiutuva energia saadaan Hoppulan länsipuolelta tuuli- tai aurinkopaneelipuistoista.

Kolmas pumppulaitos sijaitsee sisämaassa lähellä Sodankylän ja Savukosken rajaa Nuolivaaran tuntumassa. Alueella on Iso Venevaara ja sen kainalossa Iso Venejärvi. Seudulla on Savukosken Laukkuvaaraan suunniteltu tuulipuisto, jolla on sosiaalinen hyväksyntä.

Jokaisella joen pääuomassa olevalla vesivoimalalla on lisäksi valmis infra, johon ulkopuolinen pumppuvoimala voidaan liittää. Niihin saadaan energia muun muassa outamaista. Suurin ongelma lienee alajuoksun laitosten ylävesiallasten perustaminen. Asia helpottuu, kun Isohaara ja Taivalkoski poistetaan käytöstä. Samanlaisia ratkaisuja on tehty Pohjois-Amerikassa.