Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tulvasuojelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan

12.01.2023 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulva hi­das­taa luon­to­ka­toa

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Vesivoimasta vihreä tulvapenger
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mas­ta vihreä tul­va­pen­ger

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­le­tön­tä tul­va­suo­je­lua

03.11.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen tulvasuojausten rakentaminen maksaisi 13 miljoonaa euroa – Saarenputaan sulkemista ei pidetä järkevänä

Ro­va­nie­men tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­nen mak­sai­si 13 mil­joo­naa euroa – Saa­ren­pu­taan sul­ke­mis­ta ei pidetä jär­ke­vä­nä

24.10.2022 19:31 21
Tilaajille
Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käynnistää Kemihaaran altaan uudelleen arviointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käyn­nis­tää Ke­mi­haa­ran altaan uu­del­leen ar­vioin­ti

06.08.2022 05:30 6
Tilaajille
Tosisuomalainen rakentaisi Ounasjoen ja poistaisi näin Rovaniemen ja Kittilän tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­suo­ma­lai­nen ra­ken­tai­si Ou­nas­joen ja pois­tai­si näin Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län tulvat

19.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sähköä Ke­mi­joen ylä­juok­sul­ta

16.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Tulvamuuri suojaisi Lainaanrantaa ja Saarenpudasta säännösteltäisiin – Rovaniemen ensimmäisen tulvasuojelusuunnitelman luonnokset julkistettiin

Tul­va­muu­ri suo­jai­si Lai­naan­ran­taa ja Saa­ren­pu­das­ta sään­nös­tel­täi­siin – Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sen tul­va­suo­je­lu­suun­ni­tel­man luon­nok­set jul­kis­tet­tiin

03.04.2022 18:00 13
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan tulvapengertä korotetaan – Lupaprosessi kestänyt kaksi vuotta

Tornion ja Haa­pa­ran­nan tul­va­pen­ger­tä ko­ro­te­taan – Lu­pa­pro­ses­si kes­tä­nyt kaksi vuotta

09.02.2022 09:00
Pelastaisiko Saarenputaan tukkiminen Rovaniemen suurtulvien tuhoilta? Kaupunki selvittää putaan sulkua yhtenä vaihtoehtona tulvasuojelussa

Pe­las­tai­si­ko Saa­ren­pu­taan tuk­ki­mi­nen Ro­va­nie­men suur­tul­vien tu­hoil­ta? Kau­pun­ki sel­vit­tää putaan sulkua yhtenä vaih­to­eh­to­na tul­va­suo­je­lus­sa

07.10.2021 18:00 25
Tilaajille
Kittilän tulvapenkalle hintaa aiottua enemmän

Kit­ti­län tul­va­pen­kal­le hintaa aiottua enemmän

01.10.2021 18:47
Tilaajille
Miljoona euroa Lapin vesistöhankkeisiin, suurin potti Kittilän tulvasuojelun parantamiseen

Mil­joo­na euroa Lapin ve­sis­tö­hank­kei­siin, suurin potti Kit­ti­län tul­va­suo­je­lun pa­ran­ta­mi­seen

04.06.2021 15:34
Tilaajille
Vuotos-allas vaihtui tulvavalleihin  Rovaniemellä – Vallien maksajasta ja suojaustavasta saattaa olla edessä vielä iso vääntö

Vuo­tos-al­las vaihtui tul­va­val­lei­hin Ro­va­nie­mel­lä – Vallien mak­sa­jas­ta ja suo­jaus­ta­vas­ta saattaa olla edessä vielä iso vääntö

04.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Vallit Vuotoksen sijaan
Pääkirjoitus

Vallit Vuo­tok­sen sijaan

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­joen vedet ei ongelma Ro­va­nie­mel­lä

30.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Luon­to­ter­ro­ris­mia vai ti­lan­ne­ta­jun puu­tet­ta?

09.06.2020 14:26
Tilaajille
Rovaniemi treenaa, muut jo tekevät: Harjoitustulva antoi kaupungille paljon tietoa laiskanläksyn hoitamiseen
Kolumni

Ro­va­nie­mi tree­naa, muut jo te­ke­vät: Har­joi­tus­tul­va antoi kau­pun­gil­le paljon tietoa lais­kan­läk­syn hoi­ta­mi­seen

09.06.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 1
Tilaajille