Tulvasuojelu

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­joen vedet ei ongelma Ro­va­nie­mel­lä

30.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Luon­to­ter­ro­ris­mia vai ti­lan­ne­ta­jun puu­tet­ta?

09.06.2020 14:26 0
Tilaajille
Rovaniemi treenaa, muut jo tekevät: Harjoitustulva antoi kaupungille paljon tietoa laiskanläksyn hoitamiseen
Kolumni Outi Torvinen

Ro­va­nie­mi tree­naa, muut jo te­ke­vät: Har­joi­tus­tul­va antoi kau­pun­gil­le paljon tietoa lais­kan­läk­syn hoi­ta­mi­seen

09.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Tulvaluukut enemmän auki
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tul­va­luu­kut enemmän auki

20.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Suurtulva uhkaa jälleen
Lukijalta Mielipide

Nä­kö­kul­ma: Suur­tul­va uhkaa jälleen

18.05.2020 08:19 6
Tilaajille
Potilaita siirretään ehkä Saarenkylästä Sairaalakadulle – Rovaniemi varautuu evakuoimaan terveyskeskuksen tulvavaaralta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään ehkä Saa­ren­ky­läs­tä Sai­raa­la­ka­dul­le – Ro­va­nie­mi va­rau­tuu eva­kuoi­maan ter­veys­kes­kuk­sen tul­va­vaa­ral­ta

13.05.2020 10:56 1
Tilaajille
Tulvavalli nousee Ivalossa

Tul­va­val­li nousee Iva­los­sa

27.04.2020 14:05 0
Rovaniemi suojaa Saarenkylää tilapäisillä tulvavalleilla – rakentaminen aloitetaan viikkoja ennen tulvahuippua, sillä koronaepidemian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja harventaa tulvantorjujien rivejä

Ro­va­nie­mi suojaa Saa­ren­ky­lää ti­la­päi­sil­lä tul­va­val­leil­la – ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan viik­ko­ja ennen tul­va­huip­pua, sillä ko­ro­na­epi­de­mian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja har­ven­taa tul­van­tor­ju­jien rivejä

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille