Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tornion ja Haa­pa­ran­nan tul­va­pen­ger­tä ko­ro­te­taan – Lu­pa­pro­ses­si kes­tä­nyt kaksi vuotta

Tornion ja Haaparannan kaupunkeja suojaava tulvavalli korotetaan 70 sentiltä sen jälkeen, kun lupa rakentamiseen on myönnetty.
Tornion ja Haaparannan kaupunkeja suojaava tulvavalli korotetaan 70 sentiltä sen jälkeen, kun lupa rakentamiseen on myönnetty.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Tornion ja Haaparannan kaupunkeja suojaavaa Tornionjoen tulvapengertä kunnostetaan ja korotetaan. Korotus on enintään 70 senttiä.

Haaparannan kunta on hakenut Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimelta ympäristökaaren mukaista lupaa Haaparannan ja Tornion kaupunkien kohdalla olevan suojapenkereen huoltoon ja uudelleenrakennustöihin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Lapin ely-keskuksen verkkosivuilla. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voi jättää ely-keskukselle 11.3. mennessä.

Tulvapenkereen kunnostus ja korotus on Haaparannan ja Tornion kaupunkien yhteinen hanke, jonka kustannukset ovat noin 600 000 euroa.

Toukokuussa 2018 tulvavalliin tarvittiiin korotuksia.
Toukokuussa 2018 tulvavalliin tarvittiiin korotuksia.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Penger suurimmaksi osaksi Ruotsissa

Tulvapenger on suuremmaksi osaksi Ruotsin puolella. Suomen puolella tulvapenkereestä on ainoastaan viisi prosenttia. Suomen puolelle suunnitellut toimenpiteet ovat pieniä, eivätkä koske vesistöä, minkä vuoksi lupaharkintaa ei tarvitse tehdä Suomessa.

Haaparannan kaupunki hoitaa lupaprosessin, Tornion kaupunki on hoitanut suunnittelun.

Lupahakemuksessa olevien toimenpiteiden tarkoitus on parantaa tulvasuojelun tasoa ja varautua myös erittäin harvoin tapahtuviin Tornionjoen tulviin Torniossa ja Haaparannalla.

Nykyinen pohjoinen tulvapenger on 1,2 kilometriä pitkä moreenipenger Fluurinsaaressa Tornionjoen rannalla. se on rakennettu vuonna 1998.

Korotus 70 senttiä

Suojapengertä korotetaan N2000 järjestelmän mukaan +5,7 metriin. Nykyisestä tasosta pengertä korotetaan noin 0,7 metriä.

Nykyinen pumppaamo puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi pumppaamo nykyisestä sijainnistaan noin 200 metriä itään päin. Penkereen pohjaa ruopataan noin 150 kuutiometriä uuden pumppaamon vedenottopaikan kohdalla.

Nykyinen säännöstelypato laitoksen länsiosassa puretaan, kolme Tornionjokeen avautuvaa rumpua puretaan ja golfkentältä tuleva rumpu puretaan.

Saarenpäässä sijaitseva säännöstelypato puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.

Lupaprosessi on kestänyt kaksi vuotta. Penger korotetaan ja pumppaamo uusitaan, kun lupa on myönnetty.