Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kittilän tulva
Kittilän tulvapenkalle hintaa aiottua enemmän

Kit­ti­län tul­va­pen­kal­le hintaa aiottua enemmän

01.10.2021 18:47
Tilaajille
Kunnat käyttivät satoja tuhansia euroja tulvantorjuntaan – Kustannukset olivat suurimmat Rovaniemellä, Tornio jakoi kulut Haaparannan kanssa

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille
Kittilän kunta evakuoi tulvariskin vuoksi 70 ihmistä Pääskylänniemen alueelta

Kit­ti­län kunta evakuoi tul­va­ris­kin vuoksi 70 ihmistä Pääs­ky­län­nie­men alueel­ta

27.05.2020 17:37
Tilaajille
Kaukosen tulvakorvauksia ratkottaneen vielä oikeudessa - Muuttiko vanhan sillan purku tulvan virtauksia ratkaisevasti?

Kau­ko­sen tul­va­kor­vauk­sia rat­kot­ta­neen vielä oi­keu­des­sa - Muut­ti­ko vanhan sillan purku tulvan vir­tauk­sia rat­kai­se­vas­ti?

21.04.2020 06:30
Tilaajille
Kittilän Kaukosessa metsurin tulvamittari näyttää, että talo taitaa kastua – Vuoden 2005 tulvaa torjuttiin viikon ajan kovalla työllä

Kit­ti­län Kau­ko­ses­sa met­su­rin tul­va­mit­ta­ri näyt­tää, että talo taitaa kastua – Vuoden 2005 tulvaa tor­jut­tiin viikon ajan kovalla työllä

21.04.2020 06:30
Tilaajille
Kittilä varautuu suurtulvaan järeästi ja aikoo rakentaa pikaisesti kaksi tulvavallia

Kittilä va­rau­tuu suur­tul­vaan jä­reäs­ti ja aikoo ra­ken­taa pi­kai­ses­ti kaksi tul­va­val­lia

15.04.2020 21:57
Tilaajille
Runsasluminen talvi voi huipentua jättitulviin: Kittilässä 50 prosentin riski vahinkorajojen ylittymiseen

Run­sas­lu­mi­nen talvi voi hui­pen­tua jät­ti­tul­viin: Kit­ti­läs­sä 50 pro­sen­tin riski va­hin­ko­ra­jo­jen ylit­ty­mi­seen

25.02.2020 11:00
Tilaajille