Tulvat
Kuukausi
Viime kevään suurtulvat olisivat olleet Rovaniemellä lähes metrin korkeammat ilman tekoaltaita - Kemijoki Oy:lla ei ole suunnitelmissa uusia allashankkeita

Viime kevään suur­tul­vat oli­si­vat olleet Ro­va­nie­mel­lä lähes metrin kor­keam­mat ilman te­ko­al­tai­ta - Ke­mi­jo­ki Oy:lla ei ole suun­ni­tel­mis­sa uusia al­las­hank­kei­ta

05.05.2021 15:16 1
Tilaajille
Lapin jokien tulvahuiput vasta touko-kesäkuun vaihteessa – Tornionjoelle tulossa keskimääräistä suurempi tulva

Lapin jokien tul­va­hui­put vasta tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa – Tor­nion­joel­le tulossa kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi tulva

29.04.2021 14:57 1
Tilaajille
Simojoki nousee tulvahuippuunsa viikonloppuna – Muilla Lapin joilla tulvahuippu toukokuun puolivälissä

Si­mo­jo­ki nousee tul­va­huip­puun­sa vii­kon­lop­pu­na – Muilla Lapin joilla tul­va­huip­pu tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.04.2021 12:30
Tilaajille
Ennuste: Lapissa tulvat jäämässä alle vahinkorajojen

En­nus­te: Lapissa tulvat jää­mäs­sä alle va­hin­ko­ra­jo­jen

21.04.2021 13:47
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Ka­tast­ro­fi­tul­vaa odo­tel­les­sa

08.03.2021 10:00 3
Tilaajille
Tulvariskien hallintasuunnitelmia voi nyt kommentoida – suunnitelmassa on esitetty vesistökohtaisten toimenpiteiden lisäksi yleisiä tulvariskien hallintaa edistäviä toimenpiteitä

Tul­va­ris­kien hal­lin­ta­suun­ni­tel­mia voi nyt kom­men­toi­da – suun­ni­tel­mas­sa on esi­tet­ty ve­sis­tö­koh­tais­ten toi­men­pi­tei­den lisäksi yleisiä tul­va­ris­kien hal­lin­taa edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä

18.11.2020 16:37
Tilaajille
Syystulva on meneillään Lapissa – huippu saavutetaan viikon puolivälissä

Syys­tul­va on me­neil­lään Lapissa – huippu saa­vu­te­taan viikon puo­li­vä­lis­sä

02.11.2020 19:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Siitä hul­luu­des­ta, millä maail­maa hal­li­taan

01.10.2020 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä Valtakadun ja Jorma Etontien risteyksessä runsaasti vettä tiellä – sateet tulvimisen syynä

Ro­va­nie­mel­lä Val­ta­ka­dun ja Jorma Eton­tien ris­teyk­ses­sä run­saas­ti vettä tiellä – sateet tul­vi­mi­sen syynä

24.07.2020 19:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­joen vedet ei ongelma Ro­va­nie­mel­lä

30.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Turhaa tulvasäikyttelyä Saarenkylässä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Turhaa tul­va­säi­kyt­te­lyä Saa­ren­ky­läs­sä

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mitäs me vuo­tos­te­li­jat

18.06.2020 11:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten tulva vai­kut­taa Neven pal­ve­lui­hin?

16.06.2020 12:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ohi­tus­uo­mat hyö­ty­käyt­töön

12.06.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Keksin iso joki tulvii

10.06.2020 13:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Luon­to­ter­ro­ris­mia vai ti­lan­ne­ta­jun puu­tet­ta?

09.06.2020 14:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko tulva asuk­kai­den syytä?

09.06.2020 11:49 1
Tilaajille
Rovaniemi treenaa, muut jo tekevät: Harjoitustulva antoi kaupungille paljon tietoa laiskanläksyn hoitamiseen
Kolumni Outi Torvinen

Ro­va­nie­mi tree­naa, muut jo te­ke­vät: Har­joi­tus­tul­va antoi kau­pun­gil­le paljon tietoa lais­kan­läk­syn hoi­ta­mi­seen

09.06.2020 06:00
Tilaajille
Inarin Jäniskosken riippusillalle käyttökielto voimakkaan tulvan takia

Inarin Jä­nis­kos­ken riip­pu­sil­lal­le käyt­tö­kiel­to voi­mak­kaan tulvan takia

04.06.2020 13:43
Kolumni: Kun tulvasta ei huvita enää hihkua
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Kun tul­vas­ta ei huvita enää hihkua

03.06.2020 06:48