pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ohi­tus­uo­mat hyö­ty­käyt­töön

Kemijoen kalatalousvelvoitteen päivittämiseksi voitaisiin tehdä paljon muuttamalla tulvaluukkujen käyttö keväällä ja syystulvien aikaan ohitusuomien kautta kulkevaksi. Kun tulva alkaa tulla, ylimääräinen vesi ohjattaisiin padon ohittavaan ohitusuomaan, joka on luonnonmukainen kivistä, sorasta ja kalliolohkareista rakennettu joen tapainen kaivinkoneella rakennettu pudas. Tai kalatiehen, joka on mitoitettu niin, että se voi niellä suuriakin virtauksia.

Tulvaluukkujen käyttämiseen täytyisi olla todellinen tarve, muutenhan tulvavesi menisi kalojen hyväksi! Nyt tulvaluukkujen käyttö ei palvele mitenkään tämän päivän luontaisia Kemijoen kaloja, kuten taimenta, harjusta, vaellussiikaa, ahventa, madetta ja haukea. Merelliset vaelluskalat hyötyisivät ohitusuomista, tottakai!