Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Miten tulva vaikuttaa Neven palveluihin?

Myös Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) varautui kevättulviin ja teki tarvittavia toimenpiteitä riskikohteisiin. Tulva ei tämän hetken ennusteen mukaan vaikuta talousveden, kaukolämmön tai sähkön jakeluun, eikä myöskään valokuituverkon toimintaan. Tulvan vaikutus Rovaniemen Verkon toimintaan on vähäinen.

Joitain jakokaappeja jäi tulvaveden alle, mutta ne toimivat edelleen. Neven mukaan ne eivät myöskään aiheuttaneet normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille, sillä makea vesi johtaa sähköä huonosti. Tarpeetonta oleskelua tulvan alle jääneiden jakokaappien läheisyydessä tulee tulva-aikana kuitenkin välttää.