pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Tilaajille

Kau­ko­sen tul­va­kor­vauk­sia rat­kot­ta­neen vielä oi­keu­des­sa - Muut­ti­ko vanhan sillan purku tulvan vir­tauk­sia rat­kai­se­vas­ti?

Vanha silta purettiin, mutta asukkaan mukaan tie toimii yhä patona.

Kaukosessa tulvavahingoista syntyy todennäköisesti oikeuskiista ely-keskuksen ja asukkaiden välille.

Kyse on siitä, että Kaukosen vanhan sillan ja sille johtavan tien todettiin patoavan tulvavesiä niin paljon, että sillan yläpuoliset talot ovat olleet oikeutettuja vahingonkorvauksiin.