Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Ely-keskus
Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan muuttuneisiin tarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla – Toteutettavaksi valittiin 12 matkailualan koulutusta

Lapin ELY-kes­kus vastaa mat­kai­lu­alan muut­tu­nei­siin tar­pei­siin uusilla pal­ve­lu­han­kin­noil­la – To­teu­tet­ta­vak­si va­lit­tiin 12 mat­kai­lu­alan kou­lu­tus­ta

02.07.2021 17:03
Tilaajille
Puu puskee ikävästi asvaltin läpi – Lautiosaarentien ongelmakohta on ely:n tiedossa

Puu puskee ikä­väs­ti as­val­tin läpi – Lau­tio­saa­ren­tien on­gel­ma­koh­ta on ely:n tie­dos­sa

29.07.2020 13:46
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­nen uskon asia

27.07.2020 05:20
Tilaajille
Meritaimenten kutualueita kunnostetaan Muoniossa – Tavoitteena lisätä äärimmäisen uhanalaisia kantoja

Me­ri­tai­men­ten ku­tu­aluei­ta kun­nos­te­taan Muo­nios­sa – Ta­voit­tee­na lisätä ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia kantoja

23.07.2020 15:59
Tilaajille
ELY-keskus kartoittaa lettosoita Lapissa kesän aikana – Lettojen turvaamisella merkittävä monimuotoisuusvaikutus

ELY-kes­kus kar­toit­taa let­to­soi­ta Lapissa kesän aikana – Let­to­jen tur­vaa­mi­sel­la mer­kit­tä­vä mo­ni­muo­toi­suus­vai­ku­tus

09.07.2020 16:02 1
Tilaajille
Lapissa kartoitetaan lintualueita kesän aikana – Saarista poistetaan supikoiria ja minkkejä

Lapissa kar­toi­te­taan lin­tu­aluei­ta kesän aikana – Saa­ris­ta pois­te­taan su­pi­koi­ria ja mink­ke­jä

03.07.2020 16:23
Tilaajille
Peltovalvonnat aloitetaan Lapissa – ELY-keskus ei suosittele tuenhakijan olevan mukana peltovalvontakäynneillä

Pel­to­val­von­nat aloi­te­taan Lapissa – ELY-kes­kus ei suo­sit­te­le tuen­ha­ki­jan olevan mukana pel­to­val­von­ta­käyn­neil­lä

30.06.2020 13:43
Tilaajille

Inarin taa­ja­man pa­ran­nus­työt jat­ku­vat – hanke ko­ko­nai­suu­des­saan valmis lo­ka­kuus­sa

14.05.2020 08:00
Tilaajille
Kaukosen tulvakorvauksia ratkottaneen vielä oikeudessa - Muuttiko vanhan sillan purku tulvan virtauksia ratkaisevasti?

Kau­ko­sen tul­va­kor­vauk­sia rat­kot­ta­neen vielä oi­keu­des­sa - Muut­ti­ko vanhan sillan purku tulvan vir­tauk­sia rat­kai­se­vas­ti?

21.04.2020 06:30
Tilaajille
Maanteitä päällystetään tuplasti enemmän kuin viime vuonna - Lapin teitä kunnostetaan 140 kilometrin matkalla

Maan­tei­tä pääl­lys­te­tään tup­las­ti enemmän kuin viime vuonna - Lapin teitä kun­nos­te­taan 140 ki­lo­met­rin mat­kal­la

17.04.2020 11:20
Tilaajille