Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Pel­to­val­von­nat aloi­te­taan Lapissa – ELY-kes­kus ei suo­sit­te­le tuen­ha­ki­jan olevan mukana pel­to­val­von­ta­käyn­neil­lä

ELY-keskus aloittaa peltotukien valvontakäynnit Lapissa.
ELY-keskus aloittaa peltotukien valvontakäynnit Lapissa.
Kuva: Jouni Porsanger

Peltotukien valvonta aloitetaan Lapin maatiloilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee valvontakäyntejä noin 50 lappilaisella maatilalla.

Peltotukien valvonnan yhteydessä tarkistetaan useita asioita. Peltoalaperusteiset tuet liittyvät alueen pinta-alaan, joten tiloilla tarkistetaan, että kasvulohkot on merkitty kartalle oikein. Tukea hakevalla täytyy myös olla voimassa oleva vuokrasopimus tai muu oikeus lohkojen hallintaan. Sen lisäksi käydään läpi myös kasvulohkojen viljelykasvit, viljelysuunnitelma ja tukiehtojen noudattaminen.