Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Koronarajoitukset: Ro­va­nie­mi ki­ris­tää ra­joi­tuk­sia ja ohjaa ko­ronapas­sin käyt­töön – ylä­kou­lu­lai­sil­le mas­ki­suo­si­tus

Tilaajille

Lapin ELY-kes­kus vastaa mat­kai­lu­alan muut­tu­nei­siin tar­pei­siin uusilla pal­ve­lu­han­kin­noil­la – To­teu­tet­ta­vak­si va­lit­tiin 12 mat­kai­lu­alan kou­lu­tus­ta

Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan tarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla. Koulutushankinnalla haettiin uudenlaisia ideoita ja ehdotuksia tiettyihin teemoihin liittyen. Teemoja ovat esimerkiksi kestävä ja vastuullinen matkailu, kulttuurimatkailu, digitalisaatio ja matkailun ympärivuotisuus.

Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, lomautetut ja työhakijaksi ilmoittautuneet yrittäjät sekä matkailualan yritykset.