Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lapin ELY-kes­kus vastaa mat­kai­lu­alan muut­tu­nei­siin tar­pei­siin uusilla pal­ve­lu­han­kin­noil­la – To­teu­tet­ta­vak­si va­lit­tiin 12 mat­kai­lu­alan kou­lu­tus­ta

Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan tarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla. Koulutushankinnalla haettiin uudenlaisia ideoita ja ehdotuksia tiettyihin teemoihin liittyen. Teemoja ovat esimerkiksi kestävä ja vastuullinen matkailu, kulttuurimatkailu, digitalisaatio ja matkailun ympärivuotisuus.

Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, lomautetut ja työhakijaksi ilmoittautuneet yrittäjät sekä matkailualan yritykset.