Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

matkailuala
Käyrästunturin matkailualuetta koskeva selvitys jatkuu Rovaniemellä

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­aluet­ta koskeva sel­vi­tys jatkuu Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2021 08:46 5
Tilaajille
Tunturikeskusten mökit ja tontit käyvät kaupaksi huippuvuosien tahtiin – korona muistutti kotimaan matkailun hyvistä puolista

Tun­tu­ri­kes­kus­ten mökit ja tontit käyvät kau­pak­si huip­pu­vuo­sien tahtiin – korona muis­tut­ti ko­ti­maan mat­kai­lun hyvistä puo­lis­ta

04.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan muuttuneisiin tarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla – Toteutettavaksi valittiin 12 matkailualan koulutusta

Lapin ELY-kes­kus vastaa mat­kai­lu­alan muut­tu­nei­siin tar­pei­siin uusilla pal­ve­lu­han­kin­noil­la – To­teu­tet­ta­vak­si va­lit­tiin 12 mat­kai­lu­alan kou­lu­tus­ta

02.07.2021 17:03
Tilaajille
Lainataakka painaa etenkin matkailualaa – lyhennysvapaat loppuvat monella lappilaisella yrityksellä lokakuussa

Lai­na­taak­ka painaa etenkin mat­kai­lu­alaa – ly­hen­nys­va­paat lop­pu­vat monella lap­pi­lai­sel­la yri­tyk­sel­lä lo­ka­kuus­sa

01.10.2020 07:00
Tilaajille
"Verrattuna aiempaan vuoteen ulkomaisten asiakkaiden määrä tulee olemaan 85 prosenttia alhaisempi tänä vuonna" – Osa Lapin hotelleista pitää oviaan edelleen kiinni

"Ver­rat­tu­na aiem­paan vuoteen ul­ko­mais­ten asiak­kai­den määrä tulee olemaan 85 pro­sent­tia al­hai­sem­pi tänä vuonna" – Osa Lapin ho­tel­leis­ta pitää oviaan edel­leen kiinni

20.09.2020 14:30 1
Tilaajille
Päiväkodin lapset vaihtuivat ikäihmisiin – Yrittäjä sulki päiväkodin, kun epävarmuus matkailussa jatkuu

Päi­vä­ko­din lapset vaih­tui­vat ikä­ih­mi­siin – Yrit­tä­jä sulki päi­vä­ko­din, kun epä­var­muus mat­kai­lus­sa jatkuu

10.09.2020 07:00
Tilaajille