Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

meritaimenet
Naamijoen latvavesillä parannetaan talkoovoimin meritaimenen lisääntymisalueita – "Alueen purokunnostusten saralta tämä on tärkeä päänavaus"

Naa­mi­joen lat­va­ve­sil­lä pa­ran­ne­taan tal­koo­voi­min me­ri­tai­me­nen li­sään­ty­mis­aluei­ta – "Alueen pu­ro­kun­nos­tus­ten saralta tämä on tärkeä pää­na­vaus"

22.07.2021 15:56
Tilaajille
Meritaimenten kutualueita kunnostetaan Muoniossa – Tavoitteena lisätä äärimmäisen uhanalaisia kantoja

Me­ri­tai­men­ten ku­tu­aluei­ta kun­nos­te­taan Muo­nios­sa – Ta­voit­tee­na lisätä ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia kantoja

23.07.2020 15:59
Tilaajille