Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Poikkeustila
Ruotsalaiset hamstraavat retkivarusteita – Ukrainan sota ja turvallisuusuhat nostivat myyntipiikin

Ruot­sa­lai­set hamst­raa­vat ret­ki­va­rus­tei­ta – Uk­rai­nan sota ja tur­val­li­suus­uhat nos­ti­vat myyn­ti­pii­kin

22.01.2024 05:30 7
Tilaajille
Lapin kunnat eivät selviä yksin – poikkeustilanteissa resursseja on vahvistettava koulutuksella ja yhteistyöllä

Lapin kunnat eivät selviä yksin – poik­keus­ti­lan­teis­sa re­surs­se­ja on vah­vis­tet­ta­va kou­lu­tuk­sel­la ja yh­teis­työl­lä

10.11.2022 20:39 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjien poikkeustilan vähättely osoittaa tietämättömyyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien poik­keus­ti­lan vä­hät­te­ly osoit­taa tie­tä­mät­tö­myyt­tä

06.06.2022 08:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät ei tar­vit­se lisää rahaa

03.06.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitus otti käyttöön "poikkeustilan" rahapulaan vedoten – onko käräjien toiminnassa tehostamisen ja järkeistämisen varaa?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus otti käyt­töön "poik­keus­ti­lan" ra­ha­pu­laan vedoten – onko kä­rä­jien toi­min­nas­sa te­hos­ta­mi­sen ja jär­keis­tä­mi­sen varaa?

02.06.2022 20:00 6
Tilaajille
Viikkoraati: Unelma Lapista -televisiosarjasta on tulossa kevään ilmiö, haastattelussa sarjassa esiintyvä sympaattinen Petro – raadissa viikon uutisaiheet

Viik­ko­raa­ti: Unelma Lapista -te­le­vi­sio­sar­jas­ta on tulossa kevään ilmiö, haas­tat­te­lus­sa sar­jas­sa esiin­ty­vä sym­paat­ti­nen Petro – raa­dis­sa viikon uu­tis­ai­heet

26.02.2021 14:02
Vielä pitäisi jaksaa vähintään muutama kuukausi
Pääkirjoitus

Vielä pitäisi jaksaa vä­hin­tään muutama kuu­kau­si

25.02.2021 15:23
Tilaajille
Marin: Lapin sairaanhoitopiiri leviämisvaiheessa, sulkutoimet maassa alkavat 8. maaliskuuta, kestävät kolme viikkoa –hallituksen tiedotustilaisuus päättyi

Marin: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri le­viä­mis­vai­hees­sa, sul­ku­toi­met maassa alkavat 8. maa­lis­kuu­ta, kes­tä­vät kolme viikkoa –hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus päättyi

25.02.2021 10:48 6
Koronakevät sai Emmin tarttumaan kameraan – Kaksoiskaupungin poikkeustila 2020 -valokuvateos jäi suljettuun museoon

Ko­ro­na­ke­vät sai Emmin tart­tu­maan ka­me­raan – Kak­sois­kau­pun­gin poik­keus­ti­la 2020 -va­lo­ku­va­teos jäi sul­jet­tuun museoon

05.11.2020 18:46
Tilaajille
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 17:46 1
Tilaajille
"Ei tällaista ole tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen" – saksalaisprofessori lähti Suomesta heti, kun poikkeustila julistettiin

"Ei täl­lais­ta ole ta­pah­tu­nut toisen maail­man­so­dan jäl­keen" – sak­sa­lais­pro­fes­so­ri lähti Suo­mes­ta heti, kun poik­keus­ti­la ju­lis­tet­tiin

26.06.2020 19:35
Suomi palaa arkeen: Poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan

Suomi palaa arkeen: Poik­keus­ai­ko­jen lain­sää­dän­tö pu­re­taan

15.06.2020 14:25
Ruotsalaisten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan vapaa-ajan matkustajille – "Kansallinen lakimme on jäänyt pahasti aukolliseksi tässä asiassa"

Ruot­sa­lais­ten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan va­paa-ajan mat­kus­ta­jil­le – "Kan­sal­li­nen lakimme on jäänyt pahasti au­kol­li­sek­si tässä asias­sa"

30.05.2020 06:00
Tilaajille
Väljyys on teemasana, kun Rovaniemen ravintolat avaavat maanantaina – Uutuusravintola Hanki kunnioittaa Korean koronalinjaa ja jatkaa vain noutoruoalla

Väljyys on tee­ma­sa­na, kun Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat avaavat maa­nan­tai­na – Uu­tuus­ra­vin­to­la Hanki kun­nioit­taa Korean ko­ro­na­lin­jaa ja jatkaa vain nou­to­ruoal­la

28.05.2020 11:53
Satoja rajavartijoita on komennettu uusiin tehtäviin ja kymmeniä on hälytetty eläkkeeltä koronan takia – "Itäraja on ohuempana kuin tavallisesti"

Satoja ra­ja­var­ti­joi­ta on ko­men­net­tu uusiin teh­tä­viin ja kym­me­niä on hä­ly­tet­ty eläk­keel­tä koronan takia – "I­tä­ra­ja on ohuem­pa­na kuin ta­val­li­ses­ti"

20.05.2020 06:00
Norja avaa rajojaan perheille ja mökkeilijöille – Lapin rajavartioston apulaiskomentaja pyytää yhä punnitsemaan, onko rajan ylittäminen aivan välttämätöntä

Norja avaa ra­jo­jaan per­heil­le ja mök­kei­li­jöil­le – Lapin ra­ja­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja pyytää yhä pun­nit­se­maan, onko rajan ylit­tä­mi­nen aivan vält­tä­mä­tön­tä

13.05.2020 16:44 3
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24
Kysyimme, mitä maailman korona-arkeen kuuluu: "Pahimmillaan kuulin ambulanssin sireenin kolme kertaa päivässä"

Ky­syim­me, mitä maail­man ko­ro­na-ar­keen kuuluu: "Pa­him­mil­laan kuulin am­bu­lans­sin si­ree­nin kolme kertaa päi­väs­sä"

11.05.2020 08:30
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01