pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Satoja ra­ja­var­ti­joi­ta on ko­men­net­tu uusiin teh­tä­viin ja kym­me­niä on hä­ly­tet­ty eläk­keel­tä koronan takia – "I­tä­ra­ja on ohuem­pa­na kuin ta­val­li­ses­ti"

Jos itärajalla sattuu jotain, kyky vastata siihen on nyt normaalia huonompi. Tämä johtuu siitä, että iso joukko rajavartijoita on komennettu kevään aikana ulkorajoilta sisärajavalvontaan Ruotsin ja Norjan rajoille.


Länsirajaliikenteen tarkastusta on tehty jo kahden kuukauden ajan muun muassa Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla.
Länsirajaliikenteen tarkastusta on tehty jo kahden kuukauden ajan muun muassa Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla.
Kuva: Jussi Leinonen

Poikkeusaika on siirtänyt satoja rajavartijoita ulkorajojen valvonnasta sisärajavalvontaan Ruotsin ja Norjan rajoille.

Rajavartiolaitos on komentanut jo yhteensä satoja rajavartijoita uusiin tehtäviin kaikista hallintayksiköistään eri puolilta maata. Lisäksi kevään kuluessa on rekrytoitu noin 70 eläkkeellä olevaa rajavartijaa kahden–kolmen kuukauden määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Rajavartiolaitoksen sisäiset siirrot on tehty enimmäkseen Venäjän rajan kustannuksella – nimenomaan itärajan valvonnasta on siirretty satoja työntekijöitä Pohjois-Suomeen Ruotsin ja Norjan rajoille.

– Tämä tarkoittaa sitä, että itäraja on ohuempana kuin tavallisesti. Valvontakyky Venäjän rajalla on jonkin verran normaalia heikompi, eversti Pasi Tolvanen rajavartiolaitoksen esikunnasta toteaa.

Hän tarkentaa, että jos itärajalla sattuu jotain, kyky vastata siihen on tällä hetkellä huonompi.

– Tilanne ei koske pelkästään rajaturvallisuustehtäviä vaan myös etsintä- ja avunantotehtäviä. Esimerkiksi jos henkilö on kadonnut harvaan asutulla alueella tai merellä, avunsaanti on hitaampaa.

Rajavartiolaitos on viestittänyt, että apua ei nyt välttämättä saa niin nopeasti kuin normaalitilanteessa.

Eläkeläisiä kutsuttu töihin: "Nyt tuli sellainen tilanne"

Hallitus palautti rajavalvonnan Suomen sisärajoille kaksi kuukautta sitten eli 19. maaliskuuta alkaen. Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-valtion välistä liikennettä.

Tolvanen kertoo, että rajavartijoita on vuorollaan komennettu viikon tai kahden mittaisiin vuoroihin, minkä jälkeen he palaavat vakituisille työpisteilleen.

Rajavartiolaitoksella on mahdollisuus käyttää eläkkeelle lähteneitä tilanteessa, jossa on tarve lisätä nopeasti toimivaltaisten rajavartijoiden määrää.

– Nyt sellainen tilanne tuli. Kun sisärajavalvonta on palautettu, tarvittiin sisärajoille toimivaltaisia rajavartijoita lisää.

Tolvanen pitää noin 70:n työhön kutsutun, eläkkeellä olevan rajavartijan määrää kohtuullisena. Niin sanotussa eläkeläisten poolissa on kuitenkin tuplasti enemmän henkilöitä, joten koko vahvuus ei ole käytössä.

Vapaaehtoisuuteen nojautuva pooli luotiin noin viisi vuotta sitten. Eläkeläisille maksetaan virkaehtosopimusten mukaista palkkaa.

Rajavartiolaitoksessa työskentelee kaikkiaan noin 2 500 rajavartijaa. Suurin yksikkö on Kaakkois-Suomen rajavartiosto, jossa on noin 750 rajavartijaa.

Ruotsin ja Norjan rajoilla valvonnan painopiste on rajanylityspaikoilla. Partioita liikkuu myös jokivarressa ja maastossa.

– Ruotsin ja Norjan rajoilla sisärajatarkastuksia jatketaan 14. kesäkuuta asti. Jatko riippuu siitä, mikä on virustilanne ja mitä hallitus päättää.

Useita kanteluja rajavartiolaitoksen toiminnasta

Eduskunnan oikeusasiamies tiedotti tiistaina, että apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen selvittää rajavartiolaitoksen menettelyä rajan ylittäjien valvonnassa länsirajalla.

Oikeusasiamiehelle on tehty useita kanteluja laitoksen toiminnasta sisärajavalvonnan määräaikaiseen palauttamiseen liittyvästä rajavalvonnasta lähinnä Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla.

Mitä?

Sisärajavalvonta jatkuu yhä

Suomen rajaliikennettä alettiin rajoittaa 19.3. hallituksen päätöksen mukaisesti. Henkilöliikennettä rajoitetaan itärajalla ja sisärajoilla.

Hallitus päätti toukokuun alkupuolella jatkaa väliaikaisesti palautettua sisärajavalvontaa 14. kesäkuuta saakka.

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia päätettiin ruveta purkamaan 14.5. alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita.

Päätöksellä helpotetaan lähiomaisten tapaamisia.

Sisärajavalvontaa jatketaan yhä maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella.

Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan sellaisenaan 14.6. asti. Venäjän rajalla on kulkenut lähinnä tavaraliikenne.