pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien poik­keus­ti­lan vä­hät­te­ly osoit­taa tie­tä­mät­tö­myyt­tä

Näkökulma

Saamelaiskäräjien hallituksen julistama poikkeustila on herättänyt paljon huomiota. Keskustelu on tervetullutta, mutta sen soisi pysyvän asiallisena ja perustuvan faktoihin. On esitetty väitteitä muun muassa siitä, että poikkeustila olisi julistettu vain siksi, ettei valtiolta saada rahaa kaikkeen haluttuun. Vihjailuja poikkeustilan käyttämisestä kiristyksen välineenä on myös heitelty ilmoille.

Väitteet eivät pidä paikkaansa. Poikkeustila on julistettu, koska saamelaiskäräjien hallitus haluaa varmistaa käräjien toimintakyvyn ja henkilöstön työturvallisuuden. Poikkeustilan aikana turvaamme käräjien lakisääteisten tehtävien hoitamisen, mutta osa muista tehtävistä siirretään myöhemmäksi.