kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Ruot­sa­lais­ten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan va­paa-ajan mat­kus­ta­jil­le – "Kan­sal­li­nen lakimme on jäänyt pahasti au­kol­li­sek­si tässä asias­sa"

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin ja muut oikeusoppineet sanovat, että käännytys Suomen rajalta ei voi perustua kansalaisuuteen. Ruotsalaisia ei voi kohdella eri tavalla kuin esimerkiksi norjalaisia ja tanskalaisia.

Välttämättömät henkilökohtaiset syyt saapua maahan arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Kuva Torniosta Suomen ja Ruotsin rajalta.
Välttämättömät henkilökohtaiset syyt saapua maahan arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Kuva Torniosta Suomen ja Ruotsin rajalta.

Poikkeustilaohjeistuksen mukaan vapaa-ajan matkustaminen ei ole ulkomaan kansalaiselle välttämätön syy saapua Suomeen. Koska koronavirus on sairastuttanut Ruotsissa paljon enemmän ihmisiä kuin Suomessa, on ainakin epävirallisesti pohdittu, voidaanko ruotsalaisten maahan saapumiselle asettaa muita tiukempia rajoituksia, kun rajat aikanaan avataan turisteille.

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin toteaa, että EU:n sisärajoilla EU-oikeus sallii rajatarkastusten palauttamisen ja myös yksilöllisen maahan pääsyn epäämisen vaarallisen taudin tartuntavaaran takia. Yksittäisiä rajanylityspaikkoja voidaan silloin sulkea, muttei koko rajaa. Ei myöskään ole sallittua evätä joidenkin pääsy Suomeen ryhmään kuulumisen perusteella, siis esimerkiksi Ruotsin kansalaisilta.