Poikkeustila
Viimeisin 4 tuntia
Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta perinteen jatkamiseen on muita tapoja

Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta pe­rin­teen jat­ka­mi­seen on muita tapoja

18:30
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

14:14
Viikko
Näin Rovaniemi tukee yrityksiä: joustoa maksuissa, hankintoihin vauhtia... – Yrittäjille infolähetys keskiviikkona

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:49
Paikallisliikenne Linkkari siirtyy keskiviikkona kesäaikatauluihin

Pai­kal­lis­lii­ken­ne Link­ka­ri siirtyy kes­ki­viik­ko­na ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin

31.03.2020 11:05
Uusimaa eristetään tänään pikavauhdilla – tartuntojen määrä lähestyy Suomessa tuhannen rajaa

Uusimaa eris­te­tään tänään pi­ka­vauh­dil­la – tar­tun­to­jen määrä lä­hes­tyy Suo­mes­sa tu­han­nen rajaa

27.03.2020 08:01
Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ryhtyy heti aamusta kä­sit­te­le­mään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

27.03.2020 07:53
Kolumni: Olin väärässä – Ihmisellä on sittenkin kyky unohtaa riitely ja katsoa kohti yhteistä maalia
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Olin vää­räs­sä – Ih­mi­sel­lä on sit­ten­kin kyky unohtaa riitely ja katsoa kohti yh­teis­tä maalia

27.03.2020 07:00

Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tys vaatii median toi­min­ta­edel­ly­tys­ten tur­vaa­mis­ta

26.03.2020 14:56
Sodankylän ampumakokeet peruttiin – riistasuunnittelija suosittelee pyyntiluvan saajille solidaarisuutta

So­dan­ky­län am­pu­ma­ko­keet pe­rut­tiin – riis­ta­suun­nit­te­li­ja suo­sit­te­lee pyyn­ti­lu­van saa­jil­le so­li­daa­ri­suut­ta

26.03.2020 14:19
Kommentti: Hallitus lykkäsi ikävimmät uutiset poliisin kerrottavaksi
Kolumni Matti Posio

Kom­ment­ti: Hal­li­tus lykkäsi ikä­vim­mät uutiset po­lii­sin ker­rot­ta­vak­si

26.03.2020 11:07
Matti Posio ajoi Uudellemaalle juuri ennen sulkupäätöstä: maakuntarajalla vilkas liikenne, tyhjensin työasuntoni ja palasin kotiin – kuvat hiljenneestä Helsingistä

Matti Posio ajoi Uu­del­le­maal­le juuri ennen sul­ku­pää­tös­tä: maa­kun­ta­ra­jal­la vilkas lii­ken­ne, tyh­jen­sin työ­asun­to­ni ja palasin kotiin – kuvat hil­jen­nees­tä Hel­sin­gis­tä

26.03.2020 08:37
Tilaajille
Eristäminen alkanee huomenna – poliisi näkyy Uudenmaan rajoilla, puolustusvoimat tulee apuun liikennevalvontaan

Eris­tä­mi­nen alkanee huo­men­na – poliisi näkyy Uu­den­maan ra­joil­la, puo­lus­tus­voi­mat tulee apuun lii­ken­ne­val­von­taan

26.03.2020 08:29
Kuukausi ja vanhemmat
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka sujuivat kirjoitukset pika-aikataululla ja kuinka mahtaa käydä lakkiaisten ja yhteishaun?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka su­jui­vat kir­joi­tuk­set pi­ka-ai­ka­tau­lul­la ja kuinka mahtaa käydä lak­kiais­ten ja yh­teis­haun?

25.03.2020 15:59
Rovaniemeläinen Raija Juopperi selvisi takaisin Lappiin: "Ajatukset ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ulkomailla"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri selvisi ta­kai­sin Lap­piin: "A­ja­tuk­set ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ul­ko­mail­la"

21.03.2020 14:44
Poikkeustilan sivustaseuraajana
Kolumni Outi Torvinen

Poik­keus­ti­lan si­vus­ta­seu­raa­ja­na

18.03.2020 10:06
Kaupunki ohjeistaa: Sairasta lievät infektio-oireet kotona, ota yhteys päivystykseen vain kiireellisissä asioissa

Kau­pun­ki oh­jeis­taa: Sai­ras­ta lievät in­fek­tio-oi­reet kotona, ota yhteys päi­vys­tyk­seen vain kii­reel­li­sis­sä asiois­sa

17.03.2020 15:38
Korona aiheuttaa poikkeustoimia Rovaniemellä: koulut ja kokoontumispaikat kiinni, päiväkodit pysyvät auki

Korona ai­heut­taa poik­keus­toi­mia Ro­va­nie­mel­lä: koulut ja ko­koon­tu­mis­pai­kat kiinni, päi­vä­ko­dit pysyvät auki

17.03.2020 15:32
Eduskunnasta: Poikkeustila ei jatku ikuisuuksia – kotoillaan ja kerätään voimia loppukeväälle
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Poik­keus­ti­la ei jatku ikui­suuk­sia – ko­toil­laan ja ke­rä­tään voimia lop­pu­ke­vääl­le

17.03.2020 15:11
Rovaniemeläinen Raija Juopperi toivoo pääsevänsä kotiin Kanariansaarilta: "Pitkä piinaviikko on tulossa"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri toivoo pää­se­vän­sä kotiin Ka­na­rian­saa­ril­ta: "Pitkä pii­na­viik­ko on tu­los­sa"

16.03.2020 21:20