Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Neuvottelut
Neuvottelutaito pitäisi olla kansalaistaito, sanoo työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä ­– Maailmanpolitiikka on silti tilanteessa, jossa neuvottelulle ei ole sijaa

Neu­vot­te­lu­tai­to pitäisi olla kan­sa­lais­tai­to, sanoo työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Pauli Aal­to-Se­tä­lä – Maail­man­po­li­tiik­ka on silti ti­lan­tees­sa, jossa neu­vot­te­lul­le ei ole sijaa

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Hallituksen koronaneuvottelut ovat jatkuneet pian kuusi tuntia

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­neu­vot­te­lut ovat jat­ku­neet pian kuusi tuntia

21.12.2021 22:00
Pääministeri Sanna Marin Twitterissä: Neuvottelut ovat päättyneet tältä päivältä

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Twit­te­ris­sä: Neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet tältä päi­väl­tä

27.04.2021 22:29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylän ka­las­tus­sään­töä on kor­jat­ta­va

27.04.2021 05:50 1
Tilaajille
Metsäteollisuuden ilmoitus neuvottelumuutoksesta hieman yllätti– kemiläisten luottamusmiesten mukaan työnantajan linjan koventuminen oli kuitenkin odotettavissa

Met­sä­teol­li­suu­den il­moi­tus neu­vot­te­lu­muu­tok­ses­ta hieman yl­lät­ti– ke­mi­läis­ten luot­ta­mus­mies­ten mukaan työn­an­ta­jan linjan ko­ven­tu­mi­nen oli kui­ten­kin odo­tet­ta­vis­sa

02.10.2020 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

17.02.2020 20:11
Tilaajille
EK:n Jyri Häkämies ei myönnä kiky-tuntien poistumista: "Kiky vain muuttaa muotoaan"

EK:n Jyri Hä­kä­mies ei myönnä ki­ky-tun­tien pois­tu­mis­ta: "Kiky vain muuttaa muo­toaan"

07.02.2020 14:31
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 08:28
Tilaajille
Postin kiistaan yritetään etsiä ratkaisu keskiviikoksi – neuvottelut voivat jatkua myöhään Paltan toimistolla Etelärannassa

Postin kiis­taan yri­te­tään etsiä rat­kai­su kes­ki­vii­kok­si – neu­vot­te­lut voivat jatkua myöhään Paltan toi­mis­tol­la Ete­lä­ran­nas­sa

26.11.2019 13:54
Tänään neuvotellaan, mutta lakosta voi tulla todella, todella, todella pitkä

Tänään neu­vo­tel­laan, mutta lakosta voi tulla to­del­la, to­del­la, todella pitkä

13.11.2019 07:00
Tilaajille
Antti Rinteen ja brexit-neuvottelija Michel Barnierin puhelinkeskustelu siirtyi maanantaille – Silloin on myös komission ja Britannian edustajien seuraava tapaaminen

Antti Rinteen ja bre­xit-neu­vot­te­li­ja Michel Bar­nie­rin pu­he­lin­kes­kus­te­lu siirtyi maa­nan­tail­le – Silloin on myös ko­mis­sion ja Bri­tan­nian edus­ta­jien seu­raa­va ta­paa­mi­nen

06.10.2019 17:43
Neuvottelut katkesivat tuloksetta Ruotsissa – Yhdysvallat ja Pohjois-Korea eri linjoilla siitä, miten tapaaminen meni

Neu­vot­te­lut kat­ke­si­vat tu­lok­set­ta Ruot­sis­sa – Yh­dys­val­lat ja Poh­jois-Ko­rea eri lin­joil­la siitä, miten ta­paa­mi­nen meni

06.10.2019 10:26