Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kiky-tunnit
Viimeiset hoitohenkilöstön tes:it hyväksytty: Kiky-tunnit poistuvat, tilalle "lisätyö", ei omaa tessiä, mutta sopu tulevasta työehtojen yhtenäistämisestä

Vii­mei­set hoi­to­hen­ki­lös­tön tes:it hy­väk­syt­ty: Ki­ky-tun­nit pois­tu­vat, tilalle "li­sä­työ", ei omaa tessiä, mutta sopu tu­le­vas­ta työ­eh­to­jen yh­te­näis­tä­mi­ses­tä

01.07.2020 22:34
Pääkirjoitus: Kiky-tuntien taitamaton hoito syönyt luottamusta työmarkkinoilla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ki­ky-tun­tien tai­ta­ma­ton hoito syönyt luot­ta­mus­ta työ­mark­ki­noil­la

08.03.2020 17:29
Tilaajille
Kolumni: Kiky-mestari on näkökulmakysymys – Voittajia on yllättävän paljon

Ko­lum­ni: Ki­ky-mes­ta­ri on nä­kö­kul­ma­ky­sy­mys – Voit­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

12.02.2020 18:09
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät – Ju­han­nus­sei­sok­ki lyhenee 24 tuntia, kun ki­ky-tun­nit pois­tu­vat

10.02.2020 15:50
Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus antoivat sinetin toimihenkilöiden neuvotteluratkaisulle – Kiky-tunnit eivät enää jatku

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus an­toi­vat sinetin toi­mi­hen­ki­löi­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sul­le – Ki­ky-tun­nit eivät enää jatku

10.02.2020 14:23
SAK:n puheenjohtaja kiky-tunneista: "Tulkintamme mukaan talkootyön tekeminen on näissä sopimuksissa loppu"

SAK:n pu­heen­joh­ta­ja ki­ky-tun­neis­ta: "Tul­kin­tam­me mukaan tal­koo­työn te­ke­mi­nen on näissä so­pi­muk­sis­sa loppu"

08.02.2020 07:00
EK:n Jyri Häkämies ei myönnä kiky-tuntien poistumista: "Kiky vain muuttaa muotoaan"

EK:n Jyri Hä­kä­mies ei myönnä ki­ky-tun­tien pois­tu­mis­ta: "Kiky vain muuttaa muo­toaan"

07.02.2020 14:31
Kiky-tunnit poistuvat kemianalalta: "Tilalle tuli palkallista koulutusta kahdeksan tuntia"

Ki­ky-tun­nit pois­tu­vat ke­mia­na­lal­ta: "Ti­lal­le tuli pal­kal­lis­ta kou­lu­tus­ta kah­dek­san tuntia"

06.02.2020 21:10
Pron kentän viesti puheenjohtajalle on selvä - ei kiky-talkoita

Pron kentän viesti pu­heen­joh­ta­jal­le on selvä - ei ki­ky-tal­koi­ta

30.01.2020 16:33
Tilaajille
Teollisuusliitto laajentaa sahojen ja vaneritehtaiden lakkoa kolmiviikkoiseksi

Teol­li­suus­liit­to laa­jen­taa sahojen ja va­ne­ri­teh­tai­den lakkoa kol­mi­viik­koi­sek­si

26.01.2020 18:49
Tilaajille
Kolumni: Pidän peukkuja ihmeelle
Kolumni

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00
Tilaajille
"Merkittävä lisäys työpanokseen" – Lappilaisten työnantajien mukaan kiky-tunneista on ollut hyötyä

"Mer­kit­tä­vä lisäys työ­pa­nok­seen" – Lap­pi­lais­ten työn­an­ta­jien mukaan ki­ky-tun­neis­ta on ollut hyötyä

17.01.2020 06:30
Tilaajille
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

16.01.2020 07:00
Etlan tutkimusjohtaja: Vientialan työehtosopimus säilyttää "juuri ja juuri" Suomen kilpailukyvyn – Tehy vaatii kiky-tuntien poistamista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja: Vien­ti­alan työ­eh­to­so­pi­mus säi­lyt­tää "juuri ja juuri" Suomen kil­pai­lu­ky­vyn – Tehy vaatii ki­ky-tun­tien pois­ta­mis­ta

04.01.2020 21:41
Sovittelijan ovi käy yhä tiuhaan – Kiky-tunnit hiertävät useita liittoja

So­vit­te­li­jan ovi käy yhä tiuhaan – Ki­ky-tun­nit hier­tä­vät useita liit­to­ja

02.12.2019 08:20
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 16:07
Tilaajille