Jälkipuinti: Ranua ei saanut pandoja mat­kai­lun ve­to­nau­loik­si, mikä oli lopulta onni

Kolumni: Ruot­sa­lais­nei­ti auttoi ym­mär­tä­mään pa­rem­min ko­ti­kau­pun­kia­ni Ro­va­nie­meä

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vii­mei­set hoi­to­hen­ki­lös­tön tes:it hy­väk­syt­ty: Ki­ky-tun­nit pois­tu­vat, tilalle "li­sä­työ", ei omaa tessiä, mutta sopu tu­le­vas­ta työ­eh­to­jen yh­te­näis­tä­mi­ses­tä

Suurimpaan eli Avaintan aloille solmittuun työehtosopimukseen tulee yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, kiky-tunnit poistuvat ja siihen lisätään optio kahdesta kuuden tunnin lisätyöstä.

Helsinki


Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo olevansa huipputyytyväinen jäsenistön puolesta, että järjestön kaikki 11 tes:iä on viimein valmiina.
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo olevansa huipputyytyväinen jäsenistön puolesta, että järjestön kaikki 11 tes:iä on viimein valmiina.
Kuva: Mauri Ratilainen Com.Pic- Kuvato

Tehyä, Superia ja Ertoa edustavan neuvottelujärjestö Sote ry:n hallitus on hyväksynyt uudet työehtosopimukset (tes), joista se neuvotteli Avaintyöantajat Avainta ry:n kanssa.

Neuvotteluissa päästiin sopuun viime yönä.

Tes:it sovittiin Avaintan, vuokratyöyhtiö Seuren ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n aloille, joille kaikille tulee yleislinjan mukaiset palkankorotukset.

Avaintan tesiin tulee yleisen linjan palkankorotusten lisäksi paikallinen järjestelyerä 0,8 prosentin palkankorotuksesta, jonka kohdistamisesta neuvotellaan työpaikkakohtaisesti.

YTHS:n ja Seuren palkankorotukset ovat kaikki yleiskorotuksia.

Avaintan tes:issä olleet kiky-tunnit poistuvat. Tes:iin tulee kompensaationa kirjaus kalenterivuoden lisätyöstä.

Sen nojalla työnantaja voi tarjota työntekijälle vuosittain kuuden tunnin lisätyöjakson ja kuuden tunnin koulutuksen, joista maksetaan tuntipalkan mukaan. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä.

Avaintan tes:iä sovelletaan kuntien omistamissa yhtiöissä ja säätiöissä.

Työehtoja yhtenäistetään tulevaisuudessa

Samalla työntekijäpuoli on päässyt Avaintan kanssa sopuun siitä, miten sotealan kuntaomisteisten yhteisöjen työehdoista sovitaan tulevaisuudessa.

– Neuvotteluissa puhuttiin siitä, että kuntien ulkoistamille työntekijöille voitaisiin alkaa jatkossa sopia samat työehdot kuin suoraan kunnissa työskenteleville, Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo

Käytännössä edettäisiin paikallisen sopimisen kautta niin, että kunta-alan työehtosopimusten ehdot muodostaisivat pohjan työehdoille myös kuntaomisteisissa yhtiöissä työskenteleville.

Kiista "työsopimusshoppailusta"

Sopimusneuvottelujen kovin kiista koski juuri kuntien ulkoistamien työntekijöiden asemaa.

Super ja Tehy syyttävät työnantajia "työsopimusshoppailusta" eli siitä, että työntekijät pyritään saamaan sellaisen tes:in alaisuuteen, joka on työnantajalle edullisempi ja työntekijöille ehdoiltaan heikompi.

Sote ry julisti 10. kesäkuuta ylityö- ja vuoronvaihtokiellot, joilla ne pyrkivät painostamaan työnantajapuolta hyväksymään erillisen tes:in sote-työntekijöille.

– Kuntasektoria heikommat työehdot Avaintan kentällä ovat kunnille kimmoke ulkoistaa toimintaa säästösyistä halvemman työehtosopimuksen piiriin eli harjoittaa sopimusshoppailua, Tehy perusteli kieltoja.

Erillistä tes:iä ei tehty, mutta Superin Parkkolan mukaan työnantajapuolen kanssa päästiin sopuun siitä, että kuntien omistamissa yhtiöissä ja osuuskunnissa työskentelevällä sote-henkilöstöllä on jatkossa mahdollisuus päästä kunta-alan ehtojen tasolle.

Työntekijäjärjestöt: Kunta-alan tes ulkoistettuja parempi

Kuntaomisteisissa yhtiöissä ja osuuskunnissa työskentelevään sosiaali- ja terveysalan henkilöstöön sovelletaan Avaintan kanssa neuvoteltavaa tes:iä.

Suoraan kunnissa ja sairaanhoitopiireissä työskentelevä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö taas on kunta-alan tes:n alaisuudessa.

Työntekijäjärjestöt ovat kritisoineet sitä, että Avaintan kanssa neuvoteltava monialainen tes soveltuu huonosti sote-alalle, koska sen alaisuudessa on esimerkiksi teknisen alan, hallinnon ja ruokahuollon henkilöstöä sote-alan lisäksi.

Avaintan tes:in työehdot ovat sote-työntekijäliittojen mukaan selkeästi huonommat kuin kunta-alalla samoissa tehtävissä työskenteleviin sovellettavan kunta-alan tes:in ehdot.

Tehyn lakimies Oona-Maria Tonttila sanoo tes:ien keskeisimmiksi eroiksi muun muassa palkkoja, työaikamääräyksiä, vuosilomia ja niin sanottuja epäpätevyysalennuksia.

– Nämä heikommat ehdot muodostavat merkittävän kokonaisuuden, mikä tekee tes:istä heikomman kuin mitä kunta-alan tes on, Tonttila sanoo.

Juttua päivitetty kello 22:35: korjattu kaksi virheellistä muotoilua työntekijä- ja työnantajapuolista ja oikaistu YTHS:n nimi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöksi.