kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kiky
Hovioikeus: Stora Enso ei saanut kiky-sopimuksen nojalla yksipuolisesti vähentää työntekijöidensä pekkaspäiviä

Ho­vioi­keus: Stora Enso ei saanut ki­ky-so­pi­muk­sen nojalla yk­si­puo­li­ses­ti vä­hen­tää työn­te­ki­jöi­den­sä pek­kas­päi­viä

25.06.2020 13:22
Lakot jatkuvat mekaanisessa metsäteollisuudessa – Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen kiky-tuntien korvaamisjärjestelyn takia

Lakot jat­ku­vat me­kaa­ni­ses­sa met­sä­teol­li­suu­des­sa – Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen ki­ky-tun­tien kor­vaa­mis­jär­jes­te­lyn takia

13.02.2020 15:40
Teollisuusliitto: Kiky-tunnit poistuvat, hyväksytyt sopimukset koskevat 50 000 työntekijää

Teol­li­suus­liit­to: Ki­ky-tun­nit pois­tu­vat, hy­väk­sy­tyt so­pi­muk­set kos­ke­vat 50 000 työn­te­ki­jää

05.02.2020 18:39
Näkökulma: Onko Björn Wahlroos oikeassa väittäessään, että paperikoneita suljetaan? – Paperiteollisuuden alamäki jatkuu Euroopassa eikä loppua näy

Nä­kö­kul­ma: Onko Björn Wahl­roos oi­keas­sa väit­täes­sään, että pa­pe­ri­ko­nei­ta sul­je­taan? – Pa­pe­ri­teol­li­suu­den alamäki jatkuu Eu­roo­pas­sa eikä loppua näy

27.01.2020 18:07
Tilaajille
"Merkittävä lisäys työpanokseen" – Lappilaisten työnantajien mukaan kiky-tunneista on ollut hyötyä

"Mer­kit­tä­vä lisäys työ­pa­nok­seen" – Lap­pi­lais­ten työn­an­ta­jien mukaan ki­ky-tun­neis­ta on ollut hyötyä

17.01.2020 06:30
Tilaajille
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

16.01.2020 07:00
Sovittelijan ovi käy yhä tiuhaan – Kiky-tunnit hiertävät useita liittoja

So­vit­te­li­jan ovi käy yhä tiuhaan – Ki­ky-tun­nit hier­tä­vät useita liit­to­ja

02.12.2019 08:20
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 14:23
Pallo palautui poliitikoille – Tutkimustulokset työllistymisestä ovat niin kuin ne tulkitaan
Kolumni

Pallo pa­lau­tui po­lii­ti­koil­le – Tut­ki­mus­tu­lok­set työl­lis­ty­mi­ses­tä ovat niin kuin ne tul­ki­taan

08.11.2019 07:00
Tilaajille
Yli 200 000 palkansaajan työehtosopimukset ovat torstaina katkolla –ratkaisuista ei ole vielä aavistustakaan

Yli 200 000 pal­kan­saa­jan työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat tors­tai­na kat­kol­la –rat­kai­suis­ta ei ole vielä aa­vis­tus­ta­kaan

29.10.2019 19:13
Tilaajille
Teknologiateollisuuden kysyntä laskee selvästi – Työmarkkinapomo Minna Helle: Kiky-tunneista luopuminen merkitsisi palkankorotuksista tinkimistä

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den kysyntä laskee sel­väs­ti – Työ­mark­ki­na­po­mo Minna Helle: Ki­ky-tun­neis­ta luo­pu­mi­nen mer­kit­si­si pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta tin­ki­mis­tä

23.10.2019 12:44
Iltalehti: Pääministeri ehdottaa, että kiky-tunnit varattaisiin palkattomaan koulutukseen - hallitus pohtii erillistä koulutustiliä

Il­ta­leh­ti: Pää­mi­nis­te­ri eh­dot­taa, että ki­ky-tun­nit va­rat­tai­siin pal­kat­to­maan kou­lu­tuk­seen - hal­li­tus pohtii eril­lis­tä kou­lu­tus­ti­liä

14.09.2019 11:40