Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

työehtosopimus

Kun­ta-alal­la täh­dä­tään to­si­mie­lel­lä sopuun vielä vapuksi – so­vit­te­lu jatkuu par­hail­laan, ja rat­kai­su­eh­do­tus voi tulla vielä tänään

27.04.2020 14:34

Kemin sellu- ja pa­pe­ri­teh­taat uh­kaa­vat py­säh­tyä maa­nan­tai­na – "Kaikki kul­mi­noi­tuu nyt kikyyn"

22.01.2020 20:29
Tilaajille

Uusi työ­ai­ka­la­ki tuo 11 tunnin pa­kol­li­sen levon - "Osa hoi­ta­jis­tam­me toi­voi­si jat­kos­sa­kin voi­van­sa tulla il­ta­vuo­ron jälkeen suoraan aamuun"

15.01.2020 06:30
Tilaajille

Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus jat­ka­vat työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja tors­tai­na – kiistaa on ai­noas­taan pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta

30.12.2019 12:51

Pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne: Työeh­tos­hop­pai­lun kit­ke­mi­nen työ­ryh­miin – "Tie­ten­kin tämä on työ­mark­ki­na­toi­mi­joi­den asia"

22.11.2019 18:21

Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na voi ry­säh­tää tu­ki­lak­ko­jen suma

22.11.2019 08:47

Pos­ti­alan neu­vot­te­lut jat­ku­vat par­hail­laan – osa­puo­let eivät us­ko­neet nopeaan rat­kai­suun val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan luokse saa­pues­saan

13.11.2019 14:17

Teol­li­suus­liit­to lisää pai­nos­tus­toi­miaan: Pi­den­tää ja laa­jen­taa yli­työ­kiel­toa

08.11.2019 16:48

Yli 200 000 pal­kan­saa­jan työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat tors­tai­na kat­kol­la –rat­kai­suis­ta ei ole vielä aa­vis­tus­ta­kaan

29.10.2019 19:13
Tilaajille
Kolumni

Olisiko työajan pi­den­nyk­ses­tä voitu sopia tar­kem­min? – Palk­ka­neu­vot­te­lut jun­naa­vat, kunnes kiista li­sä­tun­neis­ta on rat­kais­tu

25.10.2019 07:00

Postin työn­te­ki­jät ovat tyr­mis­ty­nei­tä pal­kan­alen­nuk­ses­ta – Lapin luot­ta­mus­mies: "Matto ve­de­tään jal­ko­jen alta"

12.09.2019 15:31
Tilaajille