tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Postilakko
"Jos minuun uskotaan, päin vain" – Vuonna 2019 postilakko oli kaataa Suomen, lopulta apuun kutsuttiin "neljä viisasta" ja Heistä yksi oli Ann Selin

"Jos minuun us­ko­taan, päin vain" – Vuonna 2019 pos­ti­lak­ko oli kaataa Suomen, lopulta apuun kut­sut­tiin "neljä vii­sas­ta" ja Heistä yksi oli Ann Selin

22.07.2020 07:00
Tilaajille
Postilakon selvitysryhmään ei kelvannut työnantajan esitys Eeva-Liisa Inkeroisesta – Entinen työmarkkinajohtaja oli jo ilmoittanut suostuvansa

Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mään ei kel­van­nut työn­an­ta­jan esitys Ee­va-Lii­sa In­ke­roi­ses­ta – Entinen työ­mark­ki­na­joh­ta­ja oli jo il­moit­ta­nut suos­tu­van­sa

03.12.2019 06:00
Postilaatikkoni jäätyi, kun postilakko loppui
Kolumni

Pos­ti­laa­tik­ko­ni jäätyi, kun pos­ti­lak­ko loppui

30.11.2019 10:30
Näkökulma: Postinäytelmän juoni sen kuin sakenee – Kumman lähtölaskenta alkoi, omistajaohjausministerin vai Postin hallituksen?

Nä­kö­kul­ma: Pos­ti­näy­tel­män juoni sen kuin sakenee – Kumman läh­tö­las­ken­ta alkoi, omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rin vai Postin hal­li­tuk­sen?

29.11.2019 10:34
Tilaajille
Pääkirjoitus: Postilakko todisti taas kerran sen, että tukilakkoilua on syytä rajoittaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pos­ti­lak­ko todisti taas kerran sen, että tu­ki­lak­koi­lua on syytä ra­joit­taa

27.11.2019 18:58
Tilaajille
Lapin Kansan osoitteelliset lehdet jaetaan jälleen torstaista lähtien

Lapin Kansan osoit­teel­li­set lehdet jaetaan jälleen tors­tais­ta lähtien

27.11.2019 14:37
Tilaajille
Näkökulma: Kuka tiesi Posti-kohusta mitä ja milloin? – Näin tapahtumat etenivät

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51
Postilakossa syntyi sopu, lakot loppuvat heti – Paltan Aarto kritisoi poliitikkojen puuttumista, PAU:n Nieminen ymmärsi omistajaohjausta

Pos­ti­la­kos­sa syntyi sopu, lakot lop­pu­vat heti – Paltan Aarto kri­ti­soi po­lii­tik­ko­jen puut­tu­mis­ta, PAU:n Nie­mi­nen ymmärsi omis­ta­ja­oh­jaus­ta

27.11.2019 11:25
Umpisolmu avautui, kun pakettilajittelijat siirrettiin PAU:n ja Paltan sopimukseen – EK:n Häkämies lakkojen loppumisesta: "Ehti jo tulla kalliiksi yrityksille ja suomalaisille"

Um­pi­sol­mu avau­tui, kun pa­ket­ti­la­jit­te­li­jat siir­ret­tiin PAU:n ja Paltan so­pi­muk­seen – EK:n Hä­kä­mies lak­ko­jen lop­pu­mi­ses­ta: "Ehti jo tulla kal­liik­si yri­tyk­sil­le ja suo­ma­lai­sil­le"

27.11.2019 11:04
Postilakossa syntyi sopu, lakot loppuvat heti – Paltan Aarto kritisoi poliitikkojen puuttumista, PAU:n Nieminen ymmärsi omistajaohjausta

Pos­ti­la­kos­sa syntyi sopu, lakot lop­pu­vat heti – Paltan Aarto kri­ti­soi po­lii­tik­ko­jen puut­tu­mis­ta, PAU:n Nie­mi­nen ymmärsi omis­ta­ja­oh­jaus­ta

27.11.2019 12:49
Postikiistaan sopu – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja ilmoitti PAU:n ja Paltan edustajien hyväksyneen so­vin­toe­si­tyk­sen

Pos­ti­kiis­taan sopu – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja il­moit­ti PAU:n ja Paltan edus­ta­jien hy­väk­sy­neen so­vin­to­esi­tyk­sen

27.11.2019 10:27
Nieminen ja Aarto menivät valtakunnansovittelijan toimistoon ratkomaan postilakkoa – eivät kommentoineet etukäteen hallintojensa päätöksiä

Nie­mi­nen ja Aarto menivät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­toon rat­ko­maan pos­ti­lak­koa – eivät kom­men­toi­neet etu­kä­teen hal­lin­to­jen­sa pää­tök­siä

27.11.2019 10:17
Analyysi: Valtionyhtiöt ovat ministerin kädessä kuin Musta Pekka - Sirpa Paateron sekavat selitykset Posti-kohussa eivät ole vakuuttaneet

Ana­lyy­si: Val­tion­yh­tiöt ovat mi­nis­te­rin kädessä kuin Musta Pekka - Sirpa Paa­te­ron sekavat se­li­tyk­set Pos­ti-ko­hus­sa eivät ole va­kuut­ta­neet

27.11.2019 08:52
Postikiistassa sovintoesitys sekä malli pakettilajittelijoiden tilanteeseen – vastaukset liitoilta keskiviikkoaamuna

Pos­ti­kiis­tas­sa so­vin­to­esi­tys sekä malli pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den ti­lan­tee­seen – vas­tauk­set lii­toil­ta kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

26.11.2019 21:01
Tilaajille
Paatero ei kiinnittänyt huomiota pakettilajittelijoiden siirtoon Postin tytäryhtiöön syyskuun alusta, vaikka asia oli esillä elokuussa

Paatero ei kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den siir­toon Postin ty­tär­yh­tiöön syys­kuun alusta, vaikka asia oli esillä elo­kuus­sa

26.11.2019 18:21
Tilaajille
Postikiistassa häämöttää sopu – Osapuolet toivovat lopullisen ratkaisun löytyvän vielä tänään valtakunnansovittelijan pöydän ääressä

Pos­ti­kiis­tas­sa hää­möt­tää sopu – Osa­puo­let toi­vo­vat lo­pul­li­sen rat­kai­sun löy­ty­vän vielä tänään val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan pöydän ääressä

26.11.2019 18:43
Tilaajille
Rinne vakuuttaa tukeaan Paaterolle - Postin liikkeenluovutuksessa pääministeri vetoaa asiakirjoihin, joista löytyy vain päivämäärä 1. marraskuuta

Rinne va­kuut­taa tukeaan Paa­te­rol­le - Postin liik­keen­luo­vu­tuk­ses­sa pää­mi­nis­te­ri vetoaa asia­kir­joi­hin, joista löytyy vain päi­vä­mää­rä 1. mar­ras­kuu­ta

26.11.2019 15:20
Postilakko voi viivästyttää kutsuja rintasyöpäseulontoihin Rovaniemellä – oman ajan voi tarkistaa netissä tai puhelimitse

Pos­ti­lak­ko voi vii­väs­tyt­tää kutsuja rin­ta­syö­pä­seu­lon­toi­hin Ro­va­nie­mel­lä – oman ajan voi tar­kis­taa netissä tai pu­he­li­mit­se

26.11.2019 14:54
Tilaajille
Postin kiistaan yritetään etsiä ratkaisu keskiviikoksi – neuvottelut voivat jatkua myöhään Paltan toimistolla Etelärannassa

Postin kiis­taan yri­te­tään etsiä rat­kai­su kes­ki­vii­kok­si – neu­vot­te­lut voivat jatkua myöhään Paltan toi­mis­tol­la Ete­lä­ran­nas­sa

26.11.2019 13:54
Postin kiistaan etsitään ratkaisua – Paltan Aarto neuvotteluista: "Tilanne on herkkä"

Postin kiis­taan et­si­tään rat­kai­sua – Paltan Aarto neu­vot­te­luis­ta: "Ti­lan­ne on herkkä"

26.11.2019 10:55