Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Matkailu- ja ravintola-ala
Valtio on jakanut Lappiin 47 miljoonaa euroa yrityksille kustannustukea – katso suurimmat tuensaajat

Valtio on jakanut Lappiin 47 mil­joo­naa euroa yri­tyk­sil­le kus­tan­nus­tu­kea – katso suu­rim­mat tuen­saa­jat

23.09.2021 19:30 33
Tilaajille
Hallituksen hidastelu ravintoloiden aukiolon höllentämisessä maksanut työpaikkoja – "Rajoituksia kyllä saatiin voimaan nopeasti", arvostelee Maran Timo Lappi

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 8
Tilaajille
MaRa: Matkailussa tehtiin viime vuonna 7 miljardin tappiot, tämä vuosi näyttää yhtä synkältä – "Hallituksen pitäisi toimia"

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 06:30 4
Tilaajille
SOK:n johtaja patistaa katsomaan kriisin yli: "Matkailun kilpajuoksussa pärjäävät vain ne, jotka ottavat rohkean etunojan"

SOK:n johtaja pa­tis­taa kat­so­maan kriisin yli: "Mat­kai­lun kil­pa­juok­sus­sa pär­jää­vät vain ne, jotka ottavat rohkean etu­no­jan"

26.02.2021 18:30
Tilaajille
Millainen yritystuho muhii konkurssisuojan alla? – Helmikuussa tulevan muutoksen vaikutukset Lapissa usvan peitossa

Mil­lai­nen yri­tys­tu­ho muhii kon­kurs­si­suo­jan alla? – Hel­mi­kuus­sa tulevan muu­tok­sen vai­ku­tuk­set Lapissa usvan pei­tos­sa

22.01.2021 09:39 1
Tilaajille
Mara suomii hallitusta hitaasta päätöksenteosta matkailurajoituksissa: "Rokote on ainoa valo tunnelin päässä"

Mara suomii hal­li­tus­ta hi­taas­ta pää­tök­sen­teos­ta mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­sa: "Rokote on ainoa valo tun­ne­lin päässä"

10.11.2020 18:49 1
Ravintola-alan etujärjestö tyytyväinen tulevaan koronarajoituslakiin: "Valtioneuvostolle jää silti suuri harkintavalta"

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

20.10.2020 15:18
Ravintola-ala pitää koronarajoituksia perustuslain vastaisina – alan etujärjestö ei kuitenkaan aio tehdä kantelua oikeuskanslerille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:27 3
MaRa: Hallituksen päätös toisesta testistä ja sitä edeltävästä karanteenista lopettavat Pohjois-Suomen charter-matkat talvikaudelta

MaRa: Hal­li­tuk­sen päätös toi­ses­ta tes­tis­tä ja sitä edel­tä­väs­tä ka­ran­tee­nis­ta lo­pet­ta­vat Poh­jois-Suo­men char­ter-mat­kat tal­vi­kau­del­ta

14.09.2020 17:05 3
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Arvonlisäveron alentamisesta apu ravintola- ja matkailualan ahdinkoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ar­von­li­sä­ve­ron alen­ta­mi­ses­ta apu ra­vin­to­la- ja mat­kai­lu­alan ah­din­koon

10.06.2020 13:51
Tilaajille
Majoitus- ja ravintola-alan yritykset mak­su­vai­keuk­sis­sa jo ennen koronaa – "Ilmassa on merkkejä, ettei kysyntä voi palata koronaa edeltävälle tasolle kovin nopeasti"

Ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set mak­su­vai­keuk­sis­sa jo ennen koronaa – "Il­mas­sa on merk­ke­jä, ettei kysyntä voi palata koronaa edel­tä­väl­le tasolle kovin no­peas­ti"

28.04.2020 09:44
Lapin valmiustoimikunta vetoaa baareihin, että ne sulkisivat ovensa jo ennen, kuin se on pakollista:" Koronaviruksen leviämisen hidastaminen Lapissa on meidän yhteinen tehtävämme"

Lapin val­mius­toi­mi­kun­ta vetoaa baa­rei­hin, että ne sul­ki­si­vat ovensa jo ennen, kuin se on pa­kol­lis­ta:" Ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen hi­das­ta­mi­nen Lapissa on meidän yh­tei­nen teh­tä­väm­me"

28.03.2020 14:39
Tilaajille
Vielä ei tiedetä, milloin ravintolat pakotetaan sulkemaan –Vanhanen kiirehtii eduskunnan tämän illan aikataulua

Vielä ei tie­de­tä, milloin ra­vin­to­lat pa­ko­te­taan sul­ke­maan –Van­ha­nen kii­reh­tii edus­kun­nan tämän illan ai­ka­tau­lua

25.03.2020 16:55
Matkailu- ja ravintolapalvelut hallituksen järeästä esityksestä: Liikevaihtoa lähtee neljä viidesosaa, kymmenen tuhannet lomautetuiksi

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut hal­li­tuk­sen jä­reäs­tä esi­tyk­ses­tä: Lii­ke­vaih­toa lähtee neljä vii­de­so­saa, kym­me­nen tu­han­net lo­mau­te­tuik­si

24.03.2020 21:15
Hallitus esitti ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ruuan ulosmyynti on sallittu, mutta alkoholin myynti ravintoloista pääosin loppumassa

Hal­li­tus esitti ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti – ruuan ulos­myyn­ti on sal­lit­tu, mutta al­ko­ho­lin myynti ra­vin­to­lois­ta pääosin lop­pu­mas­sa

24.03.2020 21:56
Matkailu- ja ravintola-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etuajassa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etu­ajas­sa

20.03.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Kelkkailu on Kilpisjärvellä iso ongelma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kai­lu on Kil­pis­jär­vel­lä iso ongelma

22.01.2020 12:12
Tilaajille
Oululainen Tomi Lantto jatkaa MaRan hallituksen puheenjohtajana

Ou­lu­lai­nen Tomi Lantto jatkaa MaRan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

02.12.2019 09:23
Tilaajille