Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Mat­kai­lu ja -ra­vin­to­la-ala ky­see­na­lais­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia kan­te­luil­la ja va­li­tuk­sil­la – "Ainoat oi­keus­tur­va­kei­not, jotka meillä ovat käy­tös­sä"

Matkailu- ja ravintola-ala on tehnyt useita kanteluja ja valituksia pandemian aikana. Se uskoo, että ärhäkkyys voi vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö MaRa on kannellut ja valittanut koronarajoituksista ahkerasti kuluvana vuonna.  MaRa on tiedottanut kuusi kertaa kantelusta oikeuskanslerille, kerran oikeusasiamiehelle sekä neljä kertaa valituksesta hallinto-oikeuteen.

Määrä on tosiasiassa isompi, koska osa kanteluista ja valituksista koskee useampaa kuin yhtä rajoitusta. Oikeusasiamiehelle Kymsoten toiminnasta tehty kantelu palautui, koska asian selvittäminen oli jo käynnissä aluehallintovirastossa. MaRa toimitti kanteluun liittyneen aineistonsa avin käyttöön.