Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Keskustapuolue
Simolainen keskustavaikuttaja Sauli Martimo jätti puolueensa – "Ainakin keskustan osalta poliittinen urani on takana"

Si­mo­lai­nen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja Sauli Martimo jätti puo­lueen­sa – "Ai­na­kin kes­kus­tan osalta po­liit­ti­nen urani on takana"

17.02.2021 16:46 16
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Haluan vaikuttaa tietoon pohjautuen
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Haluan vai­kut­taa tietoon poh­jau­tuen

27.01.2021 08:21 1
Helsingin keskusta ei lämpene Väyrysen pormestariehdokkuudelle – "Edellinen vaalitulos ei tue optimismia"

Hel­sin­gin kes­kus­ta ei lämpene Väy­ry­sen por­mes­ta­rieh­dok­kuu­del­le – "E­del­li­nen vaa­li­tu­los ei tue op­ti­mis­mia"

17.11.2020 22:35
Lapin keskustalaiset saattavat antaa yllättävän kovan kannatuksen Annika Saarikolle – Kahden kärkiehdokkaan äänimäärä voi mennä tasan

Lapin kes­kus­ta­lai­set saat­ta­vat antaa yl­lät­tä­vän kovan kan­na­tuk­sen Annika Saa­ri­kol­le – Kahden kär­kieh­dok­kaan ää­ni­mää­rä voi mennä tasan

04.09.2020 20:48 6
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajaehdokkaat eivät leikkaisi pohjoisen rahoja – "EU:n koheesiorahoitus lähtee siitä, että heikoimpia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ollakin"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kaat eivät leik­kai­si poh­joi­sen rahoja – "EU:n ko­hee­sio­ra­hoi­tus lähtee siitä, että hei­koim­pia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ol­la­kin"

02.09.2020 21:14
Tilaajille
Uutisanalyysi: Voiko Kulmuni yllättää rivijäsenten äänillä?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Voiko Kulmuni yl­lät­tää ri­vi­jä­sen­ten ää­nil­lä?

21.08.2020 19:30 5
Tilaajille
Kulmunin mielestä Lapin sairaalakiista olisi voitu hoitaa kuntoon Saarikon ministeriaikana

Kul­mu­nin mie­les­tä Lapin sai­raa­la­kiis­ta olisi voitu hoitaa kuntoon Saa­ri­kon mi­nis­te­riai­ka­na

13.08.2020 12:40 1
Tilaajille
Keskustalaiset pääsevät äänestämään puheenjohtajasta – Voittajan urakka näyttää erittäin haastavalta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään pu­heen­joh­ta­jas­ta – Voit­ta­jan urakka näyttää erit­täin haas­ta­val­ta

30.07.2020 18:13 2
Tilaajille
Katri Kulmunin mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan asema on turvattava lailla – "Nyt palvelut tuottaa Mehiläinen ja minä teen töitä sen puolesta"

Katri Kul­mu­nin mie­les­tä Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan asema on tur­vat­ta­va lailla – "Nyt pal­ve­lut tuottaa Me­hi­läi­nen ja minä teen töitä sen puo­les­ta"

23.07.2020 17:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tätäkö kepun jär­ki­vih­reys tar­koit­taa?

09.07.2020 05:20 1
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen ei tavoittele valtiovarainministerin salkkua eikä puoluejohtajuutta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen ei ta­voit­te­le val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin salkkua eikä puo­lue­joh­ta­juut­ta

07.06.2020 18:25
Tilaajille
Kulmuni: Olen käytettävissä puheenjohtajana puoluekokouksen jälkeenkin

Kul­mu­ni: Olen käy­tet­tä­vis­sä pu­heen­joh­ta­ja­na puo­lue­ko­kouk­sen jäl­keen­kin

06.06.2020 14:56 1
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta keskustavaikuttajilta, mitä he ajattelevat Katri Kulmunin eroamisesta valtiovarainministerin pestistä, ja näin he vastasivat

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jil­ta, mitä he ajat­te­le­vat Katri Kul­mu­nin eroa­mi­ses­ta val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tä, ja näin he vas­ta­si­vat

06.06.2020 13:30 3
Tilaajille
Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit: Ra­vin­to­la­tuen kor­vau­sa­jan­koh­ta vielä tar­kas­te­luun

07.05.2020 20:02
Kurvinen: Keskustan ryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä, mutta nokan koputtamista ei ollut

Kur­vi­nen: Kes­kus­tan ryhmä olisi ha­lun­nut jatkaa Uu­den­maan eris­tä­mis­tä, mutta nokan ko­put­ta­mis­ta ei ollut

15.04.2020 12:28
MT: Paavo Väyrynen halukas palaamaan keskustan puheenjohtajaksi

MT: Paavo Väy­ry­nen halukas pa­laa­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si

16.03.2020 07:40
Tilaajille
Kurvinen tyytyväinen eduskuntalaumansa johtajana –ei aio pyrkiä keskustan varapuheenjohtajaksi

Kur­vi­nen tyy­ty­väi­nen edus­kun­ta­lau­man­sa joh­ta­ja­na –ei aio pyrkiä kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

09.03.2020 16:02
Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula patistaa – "Lapin yhteinen etu on löydettävä"

Val­tio­sih­tee­ri Maria Kaisa Aula pa­tis­taa – "Lapin yh­tei­nen etu on löy­det­tä­vä"

25.02.2020 06:30
Tilaajille
Keskusta on kuin kirkko tai vanha arvokas ravintola

Kes­kus­ta on kuin kirkko tai vanha arvokas ra­vin­to­la

20.02.2020 22:20
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 14:40
Tilaajille