Keskustapuolue
Kulmunin mielestä Lapin sairaalakiista olisi voitu hoitaa kuntoon Saarikon ministeriaikana

Kul­mu­nin mie­les­tä Lapin sai­raa­la­kiis­ta olisi voitu hoitaa kuntoon Saa­ri­kon mi­nis­te­ri­ai­ka­na

13.08.2020 12:40 1
Tilaajille
Keskustalaiset pääsevät äänestämään puheenjohtajasta – Voittajan urakka näyttää erittäin haastavalta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään pu­heen­joh­ta­jas­ta – Voit­ta­jan urakka näyttää erit­täin haas­ta­val­ta

30.07.2020 18:13 2
Tilaajille
Katri Kulmunin mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan asema on turvattava lailla – "Nyt palvelut tuottaa Mehiläinen ja minä teen töitä sen puolesta"

Katri Kul­mu­nin mie­les­tä Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan asema on tur­vat­ta­va lailla – "Nyt pal­ve­lut tuottaa Me­hi­läi­nen ja minä teen töitä sen puo­les­ta"

23.07.2020 17:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Tätäkö kepun jär­ki­vih­reys tar­koit­taa?

09.07.2020 05:20 1
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen ei tavoittele valtiovarainministerin salkkua eikä puoluejohtajuutta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen ei ta­voit­te­le val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin salkkua eikä puo­lue­joh­ta­juut­ta

07.06.2020 18:25 0
Tilaajille
Kulmuni: Olen käytettävissä puheenjohtajana puoluekokouksen jälkeenkin

Kul­mu­ni: Olen käy­tet­tä­vis­sä pu­heen­joh­ta­ja­na puo­lue­ko­kouk­sen jäl­keen­kin

06.06.2020 13:56 1
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta keskustavaikuttajilta, mitä he ajattelevat Katri Kulmunin eroamisesta valtiovarainministerin pestistä, ja näin he vastasivat

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jil­ta, mitä he ajat­te­le­vat Katri Kul­mu­nin eroa­mi­ses­ta val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tä, ja näin he vas­ta­si­vat

06.06.2020 13:30 3
Tilaajille
Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit: Ra­vin­to­la­tuen kor­vaus­ajan­koh­ta vielä tar­kas­te­luun

07.05.2020 20:02 0
Kurvinen: Keskustan ryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä, mutta nokan koputtamista ei ollut

Kur­vi­nen: Kes­kus­tan ryhmä olisi ha­lun­nut jatkaa Uu­den­maan eris­tä­mis­tä, mutta nokan ko­put­ta­mis­ta ei ollut

15.04.2020 12:28 0
MT: Paavo Väyrynen halukas palaamaan keskustan puheenjohtajaksi

MT: Paavo Väy­ry­nen halukas pa­laa­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si

16.03.2020 07:40 0
Tilaajille
Kurvinen tyytyväinen eduskuntalaumansa johtajana –ei aio pyrkiä keskustan varapuheenjohtajaksi

Kur­vi­nen tyy­ty­väi­nen edus­kun­ta­lau­man­sa joh­ta­ja­na –ei aio pyrkiä kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

09.03.2020 16:02 0
Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula patistaa – "Lapin yhteinen etu on löydettävä"

Val­tio­sih­tee­ri Maria Kaisa Aula pa­tis­taa – "Lapin yh­tei­nen etu on löy­det­tä­vä"

25.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Keskusta on kuin kirkko tai vanha arvokas ravintola

Kes­kus­ta on kuin kirkko tai vanha arvokas ra­vin­to­la

20.02.2020 22:20 0
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 10:19 0
Tilaajille
Näkökulma: Keskusta tarjoaa kirkastettua maakunnan makuista ohjelmaa – Aluepolitiikan peruskaura ei yksinään riitä kannatuksen nostamiseen

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta tarjoaa kir­kas­tet­tua maa­kun­nan ma­kuis­ta oh­jel­maa – Alue­po­li­tii­kan pe­rus­kau­ra ei yk­si­nään riitä kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­seen

01.02.2020 16:28 0
Vauvan nielusairaus pelästytti ministeri Saarikon – edes vauva-arjen keskellä ei pääse irti puheenjohtajakyselyistä: "Ihan kuin olisin koko ajan johonkin pyrkimässä"

Vauvan nie­lu­sai­raus pe­läs­tyt­ti mi­nis­te­ri Saa­ri­kon – edes vau­va-ar­jen kes­kel­lä ei pääse irti pu­heen­joh­ta­ja­ky­se­lyis­tä: "Ihan kuin olisin koko ajan jo­hon­kin pyr­ki­mäs­sä"

29.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta krii­sis­sä

28.01.2020 07:31 0
Tilaajille
Keskustan kannatukseen laskuun on kymmenen syytä – Apu voisi löytyä konkareita kuuntelemalla

Kes­kus­tan kan­na­tuk­seen laskuun on kym­me­nen syytä – Apu voisi löytyä kon­ka­rei­ta kuun­te­le­mal­la

22.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Miten keskustalla menee? Katri Kulmunin 100 päivän analyysi kuullaan perjantaina

Miten kes­kus­tal­la menee? Katri Kul­mu­nin 100 päivän ana­lyy­si kuul­laan per­jan­tai­na

09.01.2020 14:34 0
Keskusta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

Kes­kus­ta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

12.12.2019 15:47 0
Tilaajille