Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­to­pro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansanedustajaehdokkaat
Kuka on eduskuntavaalien Lapin ääniharava? Veikkaa ja voita

Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

30.03.2023 14:45 11
Oikeisto leikkaisi, vasemmisto ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että lappilaisehdokkaiden leikkauslinja noudattaa tuttua jakoa

Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lais­eh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

22.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen jakaa kansanedustajaehdokkaat Lapin Kansan vaalikoneessa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen jakaa kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­sa

21.03.2023 15:25 3
Tilaajille
Seitsemän vasemmistoehdokasta Lapista saa vaalitukea – sak-taustainen yhdistys jakaa rahaa koko maassa liki 600 000 euroa

Seit­se­män va­sem­mis­to­eh­do­kas­ta Lapista saa vaa­li­tu­kea – sak-taus­tai­nen yh­dis­tys jakaa rahaa koko maassa liki 600 000 euroa

21.03.2023 14:28 5
Tilaajille
Taisteluparit tentattavina podcastissa – kuka olikaan saamelaiskäräjälain syntipukki ja miten Ojala-Niemelä olisi äänestänyt?

Tais­te­lu­pa­rit ten­tat­ta­vi­na pod­cas­tis­sa – kuka olikaan saa­me­lais­kä­rä­jä­lain syn­ti­puk­ki ja miten Oja­la-Nie­me­lä olisi ää­nes­tä­nyt?

16.03.2023 05:00 8
Lapin kaikki tulevat kansanedustajat saattavat olla kaupunkilaisia – vasemmistoliitto voi muuttaa tilanteen vaikkapa Riikka Karppisen avulla
Kolumni

Lapin kaikki tulevat kan­san­edus­ta­jat saat­ta­vat olla kau­pun­ki­lai­sia – va­sem­mis­to­liit­to voi muuttaa ti­lan­teen vaik­ka­pa Riikka Karp­pi­sen avulla

22.12.2022 06:00 18
Tilaajille
Päiväkirja: Toimittajan työ Lapissa alkoi puhelulla Paavo Väyryselle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Toi­mit­ta­jan työ Lapissa alkoi pu­he­lul­la Paavo Väy­ry­sel­le

09.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Onko keskusta matkalla kahden kansanedustajan puolueeksi Lapissa? Väyrysestä on tullut puolueelle ongelma, jonka myöntävät jo keskustalaiset itsekin
Kolumni

Onko kes­kus­ta mat­kal­la kahden kan­san­edus­ta­jan puo­lueek­si La­pis­sa? Väy­ry­ses­tä on tullut puo­lueel­le on­gel­ma, jonka myön­tä­vät jo kes­kus­ta­lai­set itsekin

29.08.2022 06:00 32
Tilaajille