Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Gallupit
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 1
Tilaajille
HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

HS-gal­lup: SDP:n kan­na­tus las­ke­nut alle 20 pro­sen­tin, pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin

16.04.2021 08:17
Ylen kuntavaaligallup: SDP suosituin puolue – kokoomus hengittää aivan perussuomalaisten niskaan

Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lup: SDP suo­si­tuin puolue – ko­koo­mus hen­git­tää aivan pe­rus­suo­ma­lais­ten niskaan

04.02.2021 08:31
Yrittäjägallupin hyvä uutinen: Yli 80 prosenttia yrittäjistä aikoo säilyttää työpaikat syksyllä

Yrit­tä­jä­gal­lu­pin hyvä uu­ti­nen: Yli 80 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä aikoo säi­lyt­tää työ­pai­kat syk­syl­lä

12.11.2020 10:15
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – Ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – Ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

29.09.2020 18:30
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole Zim­bab­we

23.04.2020 13:47
Tilaajille