Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Gallupit
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 10:09 1
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 08:47 5
Gallup: Mitä ajatuksia Veitsiluotoon suunniteltu uusi tekstiilitehdas herättää kemiläisissä?

Gallup: Mitä aja­tuk­sia Veit­si­luo­toon suun­ni­tel­tu uusi teks­tii­li­teh­das he­rät­tää ke­mi­läi­sis­sä?

20.06.2022 19:59 5
Tilaajille
Näkyykö ruoan hinnannousu sinun ostoskorisi sisällössä? Miten? Kerro vastaamalla kyselyyn

Näkyykö ruoan hin­nan­nou­su sinun os­tos­ko­ri­si si­säl­lös­sä? Miten? Kerro vas­taa­mal­la ky­se­lyyn

03.06.2022 18:00 8
Tilaajille
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 3
Tilaajille
Mustajärvi kokoomuksen Nato-nosteesta: "Putin teki kolmessa viikossa sen, mihin kokoomus ei kyennyt 30 vuodessa"

Mus­ta­jär­vi ko­koo­muk­sen Na­to-nos­tees­ta: "Putin teki kol­mes­sa vii­kos­sa sen, mihin ko­koo­mus ei kyennyt 30 vuo­des­sa"

07.04.2022 13:29 18
Tilaajille
Yle: Nato-jäsenyyden kannatus kasvanut maaliskuussa – 62 prosenttia Ylen kyselyyn vastanneista jäsenyyden kannalla

Yle: Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus kas­va­nut maa­lis­kuus­sa – 62 pro­sent­tia Ylen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta jä­se­nyy­den kan­nal­la

14.03.2022 15:58 2
Aika on kypsä avoimelle ja asialliselle Nato-jäsenyydestä keskustelemiselle
Pääkirjoitus

Aika on kypsä avoi­mel­le ja asial­li­sel­le Na­to-jä­se­nyy­des­tä kes­kus­te­le­mi­sel­le

06.02.2022 20:00 31
Tilaajille
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 1
Tilaajille
HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

HS-gal­lup: SDP:n kan­na­tus las­ke­nut alle 20 pro­sen­tin, pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin

16.04.2021 08:17
Ylen kuntavaaligallup: SDP suosituin puolue – kokoomus hengittää aivan perussuomalaisten niskaan

Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lup: SDP suo­si­tuin puolue – ko­koo­mus hen­git­tää aivan pe­rus­suo­ma­lais­ten niskaan

04.02.2021 08:31
Yrittäjägallupin hyvä uutinen: Yli 80 prosenttia yrittäjistä aikoo säilyttää työpaikat syksyllä

Yrit­tä­jä­gal­lu­pin hyvä uu­ti­nen: Yli 80 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä aikoo säi­lyt­tää työ­pai­kat syk­syl­lä

12.11.2020 10:15
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – Ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – Ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

29.09.2020 18:30
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole Zim­bab­we

23.04.2020 13:47
Tilaajille