Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kokoomus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kahdet kasvot

30.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Puolueiden voimasuhteet ovat vakiintuneet, vihreillä tuskaisa tilanne
Pääkirjoitus

Puo­luei­den voi­ma­suh­teet ovat va­kiin­tu­neet, vih­reil­lä tus­kai­sa tilanne

08.10.2021 06:01 1
Tilaajille
Kokoomuksen Petteri Orpo peräänkuulutti työperäisen maahanmuuton helpottamista Ylen haastattelussa

Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo pe­rään­kuu­lut­ti työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton hel­pot­ta­mis­ta Ylen haas­tat­te­lus­sa

25.09.2021 15:34 6
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Kokoomuksen Rovaniemen valtuustoryhmä ehdottaa valtuuston puheenjohtajaksi Heikki Auttoa

Ko­koo­muk­sen Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mä eh­dot­taa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Heikki Auttoa

02.08.2021 21:14 4
Tilaajille
Sydänoperaatiosta toipunut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seuraavaksi pääministeriksi: " Hallitus pelaa velanotolla venäläistä rulettia"

Sy­dän­ope­raa­tios­ta toi­pu­nut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seu­raa­vak­si pää­mi­nis­te­rik­si: " Hal­li­tus pelaa ve­lan­otol­la ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

02.08.2021 20:10 9
Tilaajille
"Ehkä hukkuu nyt se keskeinen ajatus" – Valtonen ja Grahn-Laasonen seisovat kokoomuksen maahanmuuttopaperin takana, vaikka termeissä tuli huti ja keskustelu luisui sivuraiteelle

"Ehkä hukkuu nyt se kes­kei­nen ajatus" – Val­to­nen ja Grahn-Laa­so­nen sei­so­vat ko­koo­muk­sen maa­han­muut­to­pa­pe­rin takana, vaikka ter­meis­sä tuli huti ja kes­kus­te­lu luisui si­vu­rai­teel­le

30.07.2021 09:28
"Kokoomus on ajanut keskustan kaatamista" – Neuvottelut luottamuspaikoista kariutuivat Ranualla

"Ko­koo­mus on ajanut kes­kus­tan kaa­ta­mis­ta" – Neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta ka­riu­tui­vat Ra­nual­la

22.07.2021 10:56 1
Tilaajille
Kokoomuslaiset vaativat purkamaan VR:n monopolin lähijunaliikenteessä kaikkialla Suomessa – "Korkea aika tehdä iso rakenteellinen uudistus raideliikenteelle"

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 3
Tilaajille
HS: Kokoomuksen Kai Mykkänen toivoo Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteyden katkaisemista

HS: Ko­koo­muk­sen Kai Myk­kä­nen toivoo Veik­kauk­sen ra­ha­pe­li­tuot­to­jen ja jär­jes­tö­jen saamien avus­tus­ten yh­tey­den kat­kai­se­mis­ta

10.07.2021 13:03 4
Rovaniemen kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi – Petteri Pohja jatkaa puheenjohtajana

Ro­va­nie­men ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä jär­jes­täy­tyi – Petteri Pohja jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

24.06.2021 19:37
Tilaajille
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sairauslomalle – Orpolle tehtiin onnistunut pallolaajennus

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo sai­raus­lo­mal­le – Orpolle tehtiin on­nis­tu­nut pal­lo­laa­jen­nus

17.06.2021 12:17 3
Vaaleissa oli selvästi enemmän häviäjiä kuin voittajia
Kolumni

Vaa­leis­sa oli sel­väs­ti enemmän hä­viä­jiä kuin voit­ta­jia

14.06.2021 09:01 13
Tilaajille
Orpon asema kokoomuksessa vahvistui – vaalivoitto ja puolueen menestys pormestarikisoissa toteutuivat

Orpon asema ko­koo­muk­ses­sa vah­vis­tui – vaa­li­voit­to ja puo­lueen me­nes­tys por­mes­ta­ri­ki­sois­sa to­teu­tui­vat

13.06.2021 21:59
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Näpit irti Käyrästunturista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näpit irti Käy­räs­tun­tu­ris­ta

13.05.2021 05:00 7
Tilaajille
Ainakin kuusi kokoomuslaista aikoo äänestää elpymispakettia vastaan – "Ajaisi EU:n taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ja Suomen EU:n ulkokehälle", varoittaa Zyskowicz paketin kaatumisesta

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 11
Tilaajille
Kokoomuksen täyskäännös elpymispaketissa oli järkevä, karvas paketti nieltävä
Pääkirjoitus

Ko­koo­muk­sen täys­kään­nös el­py­mis­pa­ke­tis­sa oli jär­ke­vä, karvas paketti niel­tä­vä

07.05.2021 14:59 8
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus löysi syyn pyörtää päätöksensä – mietinnön lausumat käänsivät puolueen elvytyspaketin tueksi

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus löysi syyn pyörtää pää­tök­sen­sä – mie­tin­nön lau­su­mat kään­si­vät puo­lueen el­vy­tys­pa­ke­tin tueksi

06.05.2021 17:57 4
Tilaajille
Matti Torvinen ehdolle Kemijärvellä – Sinisten entinen puoluesihteeri liittyi kokoomukseen

Matti Tor­vi­nen ehdolle Ke­mi­jär­vel­lä – Si­nis­ten entinen puo­lue­sih­tee­ri liittyi ko­koo­muk­seen

28.04.2021 06:00 8
Tilaajille