Kokoomus
Kuukausi
Kokoomuksen Heikki Autto jätti lakialoitteen yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden laajentamisesta – "Matkailun auttamiseksi tulee tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet"

Ko­koo­muk­sen Heikki Autto jätti la­ki­aloit­teen yri­tys­ten edus­tus­ku­lu­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keu­den laa­jen­ta­mi­ses­ta – "Mat­kai­lun aut­ta­mi­sek­si tulee tehdä kaikki mah­dol­li­set toi­men­pi­teet"

11.09.2020 19:40 3
Tilaajille
Puoluekokous päättyi voitonvarmoihin tunnelmiin – kokoomus puhuu jo hallituksen kaatamisesta

Puo­lue­ko­kous päättyi voi­ton­var­moi­hin tun­nel­miin – ko­koo­mus puhuu jo hal­li­tuk­sen kaa­ta­mi­ses­ta

06.09.2020 16:15 1
Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen – oululaispoliitikko Mari-Leena Talvitie ei päässyt puheenjohtajistoon

Ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Antti Häk­kä­nen, Elina Le­po­mä­ki ja An­na-Kai­sa Ikonen – ou­lu­lais­po­lii­tik­ko Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ei päässyt pu­heen­joh­ta­jis­toon

06.09.2020 13:08 1
Heikki Autto Rovaniemeltä kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon

Heikki Autto Ro­va­nie­mel­tä ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon

06.09.2020 11:43 0
Kokoomuksen johdossa jatkava Petteri Orpo arvosteli hallitusta kovin sanoin linjapuheessaan: "Ajamme päin seinää ykkösluokassa"

Ko­koo­muk­sen joh­dos­sa jatkava Petteri Orpo ar­vos­te­li hal­li­tus­ta kovin sanoin lin­ja­pu­hees­saan: "Ajamme päin seinää yk­kös­luo­kas­sa"

06.09.2020 10:19 3
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei har­ha­lau­kaus vaan na­pa­kymp­pi

05.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Kokoomus äänestää Porissa varapuheenjohtajista – Häkkänen ja Lepomäki kisaavat suurimmasta äänipotista

Ko­koo­mus ää­nes­tää Porissa va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – Häk­kä­nen ja Le­po­mä­ki ki­saa­vat suu­rim­mas­ta ää­ni­po­tis­ta

04.09.2020 06:00 0
SDP linjasi tavoitteen turkistuotannon ja turkisten myynnin kiellosta – kokoomuksen maaseutupolitiikan puheenjohtaja: Turkistarhaus vaikeuksissa jo nyt

SDP linjasi ta­voit­teen tur­kis­tuo­tan­non ja tur­kis­ten myynnin kiel­los­ta – ko­koo­muk­sen maa­seu­tu­po­li­tii­kan pu­heen­joh­ta­ja: Tur­kis­tar­haus vai­keuk­sis­sa jo nyt

25.08.2020 15:38 1
Kuuden tunnin työaika mahdottomuus hoiva-alalle – Marinin puheet saivat rapiskat sote-osaajalta

Kuuden tunnin työaika mah­dot­to­muus hoi­va-alal­le – Marinin puheet saivat ra­pis­kat so­te-osaa­jal­ta

25.08.2020 10:05 0
Vanhemmat
Korona toi puoluekokouksiin erityisjärjestelyt – SDP kuitenkin kerää kaikki kokousedustajat paikan päälle

Korona toi puo­lue­ko­kouk­siin eri­tyis­jär­jes­te­lyt – SDP kui­ten­kin kerää kaikki ko­kous­edus­ta­jat paikan päälle

17.08.2020 06:00 0
Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuorokauden koronatestitakuuta – testiin huomenna ja tulos ylihuomenna

Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuo­ro­kau­den ko­ro­na­tes­ti­ta­kuu­ta – testiin huo­men­na ja tulos yli­huo­men­na

13.08.2020 18:42 0
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 0
SAK: muutokset vaikuttaisivat työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleviin – EK haluaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille

SAK: muu­tok­set vai­kut­tai­si­vat työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleviin – EK haluaa an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kai­kil­le

20.07.2020 10:46 3
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­lais­ta po­pu­lis­mia

18.07.2020 05:25 3
Tilaajille
Ansiosidonnainen työttömyysturva on taattava kaikille sen maksajille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

An­sio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­tur­va on taat­ta­va kai­kil­le sen mak­sa­jil­le

12.07.2020 11:46 7
Tilaajille
Näkökulma: PS:n vieraslajipuhujan tapaus jakaa kokoomusta – uskaltaako puolueen eduskuntaryhmä antaa kansanedustajilleen vapaat kädet?

Nä­kö­kul­ma: PS:n vie­ras­la­ji­pu­hu­jan tapaus jakaa ko­koo­mus­ta – us­kal­taa­ko puo­lueen edus­kun­ta­ryh­mä antaa kan­san­edus­ta­jil­leen vapaat kädet?

18.06.2020 16:00 0
Kokoomus esitteli vaihtoehtoisen talousohjelmansa: helpotusta yrityssaneerauksiin, muutos alkoholilakiin ja ovet auki eurooppalaiselle työvoimalle – "Työttömyys uhkaa kroonistua"

Ko­koo­mus esit­te­li vaih­to­eh­toi­sen ta­lou­soh­jel­man­sa: hel­po­tus­ta yri­tys­sa­nee­rauk­siin, muutos al­ko­ho­li­la­kiin ja ovet auki eu­roop­pa­lai­sel­le työ­voi­mal­le – "Työt­tö­myys uhkaa kroo­nis­tua"

17.06.2020 21:09 0
Ylen kysely: Keskustan kannatus laskenut erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa

Ylen kysely: Kes­kus­tan kan­na­tus las­ke­nut eri­tyi­ses­ti Poh­jois- ja Itä-Suo­mes­sa

04.06.2020 09:06 6
Tilaajille
Poliittinen ihme syntyi sinivalkoisin siivin – kokoomus ryhtyi keskustaksi ja keskusta huomasi olevansa kokoomus
Kolumni Jussi Orell

Po­liit­ti­nen ihme syntyi si­ni­val­koi­sin siivin – ko­koo­mus ryhtyi kes­kus­tak­si ja kes­kus­ta huomasi ole­van­sa ko­koo­mus

29.05.2020 07:00 1
Heikki Autto pyrkii Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Heikki Autto pyrkii Ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

06.05.2020 10:32 0
Tilaajille