Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kokoomus
Kansa kysyi ja Petteri Orpo esikuntineen vastasi Ivalossa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman ministerin?

Kansa kysyi ja Petteri Orpo esi­kun­ti­neen vastasi Iva­los­sa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman mi­nis­te­rin?

08.01.2023 19:41 21
Tilaajille
Ahdistelukohun keskellä ollut kansanedustaja Wille Rydman liittyy perussuomalaisiin – jätti kokoomuksen juuri

Ah­dis­te­lu­ko­hun kes­kel­lä ollut kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman liittyy pe­rus­suo­ma­lai­siin – jätti ko­koo­muk­sen juuri

03.01.2023 12:04 9
Näkökulma: Kokoomuksen pääministeritielle kasautuu vielä mutkia – Yksi ongelma poistui Wille Rydmanin lähdön myötä, mutta vakuuttaako äänestäjät pääministeri-Orpo?

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­muk­sen pää­mi­nis­te­ri­tiel­le ka­sau­tuu vielä mutkia – Yksi ongelma poistui Wille Ryd­ma­nin lähdön myötä, mutta va­kuut­taa­ko ää­nes­tä­jät pää­mi­nis­te­ri-Or­po?

02.01.2023 14:43 3
Tilaajille
Hallitus nauttii suomalaisten enemmistön suosiosta, mutta oppositiopuolue kokoomus on silti sekä gallup- että myönteisyysykkönen – ensi kevään eduskuntavaaleista on odotettavissa jännitysnäytelmä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus nauttii suo­ma­lais­ten enem­mis­tön suo­sios­ta, mutta op­po­si­tio­puo­lue ko­koo­mus on silti sekä gallup- että myön­tei­syys­yk­kö­nen – ensi kevään edus­kun­ta­vaa­leis­ta on odo­tet­ta­vis­sa jän­ni­tys­näy­tel­mä

08.11.2022 05:00 13
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 08:47 5
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:41
Wille Rydman jätti tutkintapyynnön Helsingin Sanomien artikkelista

Wille Rydman jätti tut­kin­ta­pyyn­nön Hel­sin­gin Sa­no­mien ar­tik­ke­lis­ta

11.07.2022 12:47 1
Häirintäkohun keskellä oleva Wille Rydman eroaa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä toistaiseksi

Häi­rin­tä­ko­hun kes­kel­lä oleva Wille Rydman eroaa ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män jä­se­nyy­des­tä tois­tai­sek­si

21.06.2022 10:33 3
Tilaajille
Keskustan esittämät erityistalousalueet on selvittämisen arvoinen avaus, otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan esit­tä­mät eri­tyis­ta­lous­alueet on sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen avaus, otetaan Nor­jas­ta mallia

12.06.2022 13:00 12
Tilaajille
Häkkänen suosituin varapuheenjohtajista – kokoomuksen puoluekokous Kalajoella valitsi samat jatkamaan

Häk­kä­nen suo­si­tuin va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – ko­koo­muk­sen puo­lue­ko­kous Ka­la­joel­la valitsi samat jat­ka­maan

12.06.2022 12:47
Tilaajille
Heikki Autto valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana

Heikki Autto va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:54
Uutisanalyysi: Orpo haluaa, että porvarihallitus on vakavasti pöydällä – Kokoomus aloitti Kalajoen puoluekokouksessa haluamansa hallituspolitiikan luonnostelun

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Orpo haluaa, että por­va­ri­hal­li­tus on va­ka­vas­ti pöy­däl­lä – Ko­koo­mus aloitti Ka­la­joen puo­lue­ko­kouk­ses­sa ha­lua­man­sa hal­li­tus­po­li­tii­kan luon­nos­te­lun

11.06.2022 16:26 4
Tilaajille
Orpo piti linjapuheen Nato-liina taskussaan – Kokoomusjohtaja uskoo, että jäsenyys puolustusliitossa toteutuu Turkki-neuvotteluista huolimatta

Orpo piti lin­ja­pu­heen Na­to-lii­na tas­kus­saan – Ko­koo­mus­joh­ta­ja uskoo, että jä­se­nyys puo­lus­tus­lii­tos­sa to­teu­tuu Turk­ki-neu­vot­te­luis­ta huo­li­mat­ta

11.06.2022 15:25
Tilaajille
Petteri Orpo valmistautuu vaikeaan kauteen: Talous hiipuu ja korot nousevat – Hallituksen muodostamiseen "saatava vahva valtakirja"

Petteri Orpo val­mis­tau­tuu vai­keaan kau­teen: Talous hiipuu ja korot nou­se­vat – Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­seen "saa­ta­va vahva val­ta­kir­ja"

12.06.2022 13:47
Tilaajille
Petteri Orpon neljäs kausi alkaa – Pitkäaikainen kokoomusjohtaja hamuaa seuraavaa pääministerin paikkaa

Petteri Orpon neljäs kausi alkaa – Pit­kä­ai­kai­nen ko­koo­mus­joh­ta­ja hamuaa seu­raa­vaa pää­mi­nis­te­rin paikkaa

11.06.2022 10:55
Tilaajille
Analyysi: Puoluejohtajien tuolit eivät heilu – kokoomus, keskusta ja vasemmistoliitto jatkavat kaikki vaalivalmisteluihin tutulla turkulaisjohdolla

Ana­lyy­si: Puo­lue­joh­ta­jien tuolit eivät heilu – ko­koo­mus, kes­kus­ta ja va­sem­mis­to­liit­to jat­ka­vat kaikki vaa­li­val­mis­te­lui­hin tutulla tur­ku­lais­joh­dol­la

05.06.2022 18:30
Tilaajille
Nato-yksimielisyys hivelee kokoomuspomoa – Puolustusvaliokunnan tuore puheenjohtaja Petteri Orpo kysyy, onko Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla tarpeen

Na­to-yk­si­mie­li­syys hivelee ko­koo­mus­po­moa – Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan tuore pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo kysyy, onko Venäjän kon­su­laat­ti Ah­ve­nan­maal­la tarpeen

30.04.2022 06:30 15
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 3
Tilaajille
Mustajärvi kokoomuksen Nato-nosteesta: "Putin teki kolmessa viikossa sen, mihin kokoomus ei kyennyt 30 vuodessa"

Mus­ta­jär­vi ko­koo­muk­sen Na­to-nos­tees­ta: "Putin teki kol­mes­sa vii­kos­sa sen, mihin ko­koo­mus ei kyennyt 30 vuo­des­sa"

07.04.2022 13:29 18
Tilaajille