Kokoomus
Ylen kuntavaalimittaus: Perussuomalaiset suosituin puolue, SDP:n kannatus laski

Ylen kun­ta­vaa­li­mit­taus: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin puolue, SDP:n kan­na­tus laski

01.04.2021 08:12 4
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja vaihtuu Rovaniemellä – Sanna Luoma väistyy, tilalle Petteri Pohja

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu Ro­va­nie­mel­lä – Sanna Luoma väis­tyy, tilalle Petteri Pohja

18.03.2021 20:17 3
Tilaajille
Jan Vapaavuorelle sadellut pyyntöjä pyrkiä toiselle pormestarikaudelle – "Päätös on ja pitää"

Jan Va­paa­vuo­rel­le sa­del­lut pyyn­tö­jä pyrkiä toi­sel­le por­mes­ta­ri­kau­del­le – "Päätös on ja pitää"

06.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Konk­re­tiaa vaih­tu­nut kur­juu­teen – "Ha­luam­me ra­ken­taa ta­sa-ar­voi­sen, so­li­daa­ri­sen ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vän yh­teis­kun­nan"

13.02.2021 16:44 1
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Kuntapäättäjällä ja jääkiekkoilijalla paljon yhteistä – isot pelit voitetaan joukkueena
Kolumni Sanna Luoma

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kun­ta­päät­tä­jäl­lä ja jää­kiek­koi­li­jal­la paljon yh­teis­tä – isot pelit voi­te­taan jouk­kuee­na

10.02.2021 08:00 2
Kokoomus selvitti kuntavaaliavauksessaan, miksi se vastustaa sote-uudistusta: "Se ei ratkaise ongelmia, vaan se johtaisi kuntien hiljaisiin hautajaisiin"

Ko­koo­mus sel­vit­ti kun­ta­vaa­lia­vauk­ses­saan, miksi se vas­tus­taa so­te-uu­dis­tus­ta: "Se ei rat­kai­se on­gel­mia, vaan se joh­tai­si kuntien hil­jai­siin hau­ta­jai­siin"

23.01.2021 15:36 2
Petteri Orpo: Capitolin valtaaminen näytti, mihin populismi pahimmillaan johtaa – "Mitä tapahtuu muualla, voi tapahtua myös meillä"

Petteri Orpo: Ca­pi­to­lin val­taa­mi­nen näytti, mihin po­pu­lis­mi pa­him­mil­laan johtaa – "Mitä ta­pah­tuu muual­la, voi ta­pah­tua myös meillä"

09.01.2021 12:41 2
Kokoomuksen Lepomäki vaatii yrittäjille lisäaikaa: "Yritysten kriisiä pitäisi helpottaa myös verotuksen kautta"

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"

07.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Eri mieltä ole­mi­nen ei kiu­saa­mis­ta

18.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaikki muuttui ko­koo­muk­ses­sa

17.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Haavisto-muistutuksen vuosi sitten allekirjoittanut kansanedustaja aikoo selvittää, miten paljon "viherpesua" valiokunnan mietintötekstiin on päätynyt

Haa­vis­to-muis­tu­tuk­sen vuosi sitten al­le­kir­joit­ta­nut kan­san­edus­ta­ja aikoo sel­vit­tää, miten paljon "vi­her­pe­sua" va­lio­kun­nan mie­tin­tö­teks­tiin on pää­ty­nyt

09.12.2020 15:10 3
Tilaajille
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti: 120 000 uutta työpaikkaa ja työn verotuksen kevennys kaikissa tuloluokissa

Ko­koo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jet­ti: 120 000 uutta työ­paik­kaa ja työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­nys kai­kis­sa tu­lo­luo­kis­sa

01.12.2020 14:13 1
Kokoomukselta ankaraa arvostelua hallituksen sote-uudistukselle: "Maakuntaverostakin jyrättiin linjaus ohi parlamentaarisen valmistelun"

Ko­koo­muk­sel­ta ankaraa ar­vos­te­lua hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tuk­sel­le: "Maa­kun­ta­ve­ros­ta­kin jy­rät­tiin linjaus ohi par­la­men­taa­ri­sen val­mis­te­lun"

27.11.2020 15:38
Puheenvuoro: Oppivelvollisuuden pidentämiselle on vaihtoehtoja – Kokoomuksen tavoitteena kaksivuotinen esiopetus ja peruskoulun uudistaminen

Pu­heen­vuo­ro: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­sel­le on vaih­to­eh­to­ja – Ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na kak­si­vuo­ti­nen esi­ope­tus ja pe­rus­kou­lun uu­dis­ta­mi­nen

21.11.2020 09:00
Kokoomuksen hälytyskellojen pitäisi nyt soida lujaa, jos puolue mielii kuntavaalivoittoa

Ko­koo­muk­sen hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi nyt soida lujaa, jos puolue mielii kun­ta­vaa­li­voit­toa

09.11.2020 10:18 2

Lapin Ko­koo­muk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja on Riitta Sa­vu­kos­ki Ke­mi­jär­vel­tä

08.11.2020 18:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Se oli pi­mah­dus

03.11.2020 21:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ro­va­nie­men kallein mies

03.11.2020 06:05
Tilaajille
Kokoomuksen Tornion kunnallisjärjestö esittää, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin vedyn tuotantolaitoksen eteen

Ko­koo­muk­sen Tornion kun­nal­lis­jär­jes­tö esit­tää, että kau­pun­ki ryh­tyi­si toi­men­pi­tei­siin vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen eteen

25.10.2020 15:22
Tilaajille
Kristilliset mukaan kokoomuksen epäluottamuslauseeseen: "Vastuu on koko hallituksella, ei vain ministeri Kiurulla"

Kris­til­li­set mukaan ko­koo­muk­sen epä­luot­ta­mus­lau­see­seen: "Vastuu on koko hal­li­tuk­sel­la, ei vain mi­nis­te­ri Kiu­rul­la"

13.10.2020 14:44