Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kokoomus
Kemiläisvaltuutettu Päivi Heiskanen siirtyi perussuomalaisista kokoomukseen

Ke­mi­läis­val­tuu­tet­tu Päivi Heis­ka­nen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ko­koo­muk­seen

05.12.2023 11:09 9
Tilaajille
Riitta Savukoski jatkaa Lapin kokoomuksen puheenjohtaja

Riitta Sa­vu­kos­ki jatkaa Lapin ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja

26.11.2023 16:31 1
Tilaajille
Kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous sinetöi Alexander Stubbin presidenttiehdokkuuden – "Kun isänmaa kutsuu, silloin mennään”

Ko­koo­muk­sen yli­mää­räi­nen puo­lue­ko­kous sinetöi Ale­xan­der Stubbin pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den – "Kun isänmaa kutsuu, silloin men­nään”

28.10.2023 18:54 1
Tilaajille
Sodankylän kokoomuksen valtuustoryhmä syyttää Pekka Heikkistä epäasiallisesta käytöksestä ja erotti ryhmästä – Heikkinen ei allekirjoita väitteitä

So­dan­ky­län ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä syyttää Pekka Heik­kis­tä epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä ja erotti ryh­mäs­tä – Heik­ki­nen ei al­le­kir­joi­ta väit­tei­tä

23.10.2023 19:24 4
Tilaajille
Kemijärven sitoutumattomat haastavat jo keskustaa – nyt puhuvat loikanneet valtuutetut

Ke­mi­jär­ven si­tou­tu­mat­to­mat haas­ta­vat jo kes­kus­taa – nyt puhuvat loi­kan­neet val­tuu­te­tut

17.10.2023 18:54 8
Tilaajille
Presidenttiehdokas Alexander Stubb piipahti kampanjoimassa Rovaniemellä: "Nato luo pohjoiseen myönteisen lumipalloefektin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ale­xan­der Stubb pii­pah­ti kam­pan­joi­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: "Nato luo poh­joi­seen myön­tei­sen lu­mi­pal­loe­fek­tin"

17.09.2023 16:59 14
Tilaajille
Voitaisiinko Suomessa sittenkin kokeilla vähemmistöhallitusta?
Kolumni

Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa sit­ten­kin ko­keil­la vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta?

24.08.2023 05:00 15
Suomen Nato-jäsenyys ja Venäjä korostuivat suurlähettiläskokouksessa – Ulkoministeri Valtonen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oikeuttaisi Venäjän raakalaismaiset toimet"

Suomen Na­to-jä­se­nyys ja Venäjä ko­ros­tui­vat suur­lä­het­ti­läs­ko­kouk­ses­sa – Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oi­keut­tai­si Venäjän raa­ka­lais­mai­set toimet"

21.08.2023 13:53 1
Tilaajille
Alexander Stubb ampui vaalikampanjansa käyntiin − Stubb ei näe kokoomuksessa hajaannusta: "Jos Häkkänen tai Valtonen olisi lähtenyt mukaan, olisin tukenut häntä"

Ale­xan­der Stubb ampui vaa­li­kam­pan­jan­sa käyn­tiin − Stubb ei näe ko­koo­muk­ses­sa ha­jaan­nus­ta: "Jos Häk­kä­nen tai Val­to­nen olisi läh­te­nyt mukaan, olisin tukenut häntä"

16.08.2023 13:05 4
Tilaajille
Orpo aikoo pyytää kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi Alexander Stubbia

Orpo aikoo pyytää ko­koo­muk­sen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Ale­xan­der Stubbia

14.08.2023 14:28 3
Analyysi: Kokoomuksen presidenttikisa on ratkeamassa pian – Lähiviikot venyneet jo kahdeksi kuukaudeksi, eikä Stubbille selvästikään löydy yksimielistä kannatusta

Ana­lyy­si: Ko­koo­muk­sen pre­si­dent­ti­ki­sa on rat­kea­mas­sa pian – Lä­hi­vii­kot ve­ny­neet jo kah­dek­si kuu­kau­dek­si, eikä Stub­bil­le sel­väs­ti­kään löydy yk­si­mie­lis­tä kan­na­tus­ta

09.08.2023 17:30 12
Tilaajille
Näkökulma: Petteri Orpon hallitus näyttää äänestäjän silmiin hitaalta ja tehottomalta – Ylen tuore kannatusmittaus on kokoomukselle varoitus, mutta ei katastrofi

Nä­kö­kul­ma: Petteri Orpon hal­li­tus näyttää ää­nes­tä­jän silmiin hi­taal­ta ja te­hot­to­mal­ta – Ylen tuore kan­na­tus­mit­taus on ko­koo­muk­sel­le va­roi­tus, mutta ei ka­tast­ro­fi

04.08.2023 09:29 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kan­nat­tai­si asettua Olli Rehnin taakse

01.08.2023 04:59 3
Toimittajalta: Sekä sanoilla että hiljaisuudella on väliä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sekä sa­noil­la että hil­jai­suu­del­la on väliä

20.07.2023 08:00
Eduskunnasta: Kunpa päättäjät vain hoitaisivat hommansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Kunpa päät­tä­jät vain hoi­tai­si­vat hom­man­sa

19.07.2023 15:06 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten fars­siin luvassa lisää näy­tök­siä

19.07.2023 05:30 3
Analyysi: Tässä ovat vaihtoehdot Petteri Orpon hallitukselle – Paljon riippuu siitä, miten rkp kestää perussuomalaisten aiheuttamia kohuja

Ana­lyy­si: Tässä ovat vaih­to­eh­dot Petteri Orpon hal­li­tuk­sel­le – Paljon riippuu siitä, miten rkp kestää pe­rus­suo­ma­lais­ten ai­heut­ta­mia kohuja

18.07.2023 15:40 5
Tilaajille
Orpo tiedotustilaisuudessa: En mitenkään voi hyväksyä Purran 15 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä – Purran mukaan kyse "sisäpiirihuumorista"

Orpo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: En mi­ten­kään voi hy­väk­syä Purran 15 vuotta sitten kir­joit­ta­mia teks­te­jä – Purran mukaan kyse "si­sä­pii­ri­huu­mo­ris­ta"

12.07.2023 16:17 35
Hallitusohjelmasta henkii maahanmuuttovastainen asenne tilanteessa, missä työväkeä tarvitaan kipeästi lisää – osa kiristyksistä jää toivottavasti tekemättä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta henkii maa­han­muut­to­vas­tai­nen asenne ti­lan­tees­sa, missä työ­vä­keä tar­vi­taan ki­peäs­ti lisää – osa ki­ris­tyk­sis­tä jää toi­vot­ta­vas­ti te­ke­mät­tä

07.07.2023 18:00 70
Kommentti: Törkyturvat ja natsittelijat pelaavat Kremlin pussiin – Paasikiven oppiin rempallaan olevasta sisäpolitiikasta ei ole varaa vihaisten nettitrollien aikana

Kom­ment­ti: Tör­ky­tur­vat ja nat­sit­te­li­jat pe­laa­vat Kremlin pussiin – Paa­si­ki­ven oppiin rem­pal­laan ole­vas­ta si­sä­po­li­tii­kas­ta ei ole varaa vi­hais­ten net­tit­rol­lien aikana

06.07.2023 16:25 7
Tilaajille