Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Sivistyslautakunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­tä vas­tuu­ton ruo­ka­pää­tös

17.11.2023 06:30 1
Ylitornio poistaa uimahallimaksut väliaikaisesti alle 18-vuotiailta

Yli­tor­nio poistaa ui­ma­hal­li­mak­sut vä­liai­kai­ses­ti alle 18-vuo­tiail­ta

25.01.2023 10:34 2
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta näytti vihreää valoa Korundin remontille – peruskorjaus tarkoitus aloittaa ensi vuonna

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Ko­run­din re­mon­til­le – ­pe­rus­kor­jaus tar­koi­tus aloit­taa ensi vuonna

16.12.2022 12:31
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta korotti Rovalalle maksettavaa tukea 50 000 eurolla – varhaiskasvatus tarvitsee 3,7 miljoonaa euroa lisää tälle vuodelle

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta korotti Ro­va­lal­le mak­set­ta­vaa tukea 50 000 eurolla – var­hais­kas­va­tus tar­vit­see 3,7 mil­joo­naa euroa lisää tälle vuo­del­le

16.06.2022 22:23 2
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta hyväksyi kuvataidekoulun siirtymisen Lappia-taloon – myös Vennivaaran päiväkodin hankesuunnitelma ja erityisuimakortti hyväksyttiin

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi ku­va­tai­de­kou­lun siir­ty­mi­sen Lap­pia-ta­loon – myös Ven­ni­vaa­ran päi­vä­ko­din han­ke­suun­ni­tel­ma ja eri­tyis­ui­ma­kort­ti hy­väk­syt­tiin

25.02.2022 10:54
Tilaajille
Pirkkiön koulu on taas uhattuna – vanhemmat eivät ymmärrä, miksi sama lopetussuunnitelma on kaivettu jälleen esille

Pirk­kiön koulu on taas uhat­tu­na – van­hem­mat eivät ym­mär­rä, miksi sama lo­pe­tus­suun­ni­tel­ma on kai­vet­tu jälleen esille

29.09.2021 06:30 1
Tilaajille
”Hyvä idea, mutta en söisi” – Rovaniemi aikoo kokeilla ilmaisen aamupalan tarjoamista peruskouluissa

”Hyvä idea, mutta en söisi” – Ro­va­nie­mi aikoo ko­keil­la il­mai­sen aa­mu­pa­lan tar­joa­mis­ta pe­rus­kou­luis­sa

27.08.2021 06:29 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hyvää hal­lin­toa se, että eri­tyis­opet­ta­jal­le ker­ro­taan uudet kier­ret­tä­vät koulut häntä kuu­le­mat­ta?

08.03.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­pää­tök­set val­tuus­tol­le? – "Pi­tä­nee tulevan kauden val­tuu­tet­tu­jen va­rau­tua mel­koi­ses­ti li­sään­ty­vään työ­mää­rään"

13.02.2021 05:39
Tilaajille
Rovaniemi sulkee Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut – Lakkauttamista vastaan äänestäneet esittivät jatkamisen tarkastelua vasta vuonna 2023

Ro­va­nie­mi sulkee Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut – Lak­kaut­ta­mis­ta vastaan ää­nes­tä­neet esit­ti­vät jat­ka­mi­sen tar­kas­te­lua vasta vuonna 2023

08.10.2020 08:55 7
Tilaajille
Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulut äänin 6-5

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti lak­kaut­taa Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut äänin 6-5

07.10.2020 18:18 2
Tilaajille
Päätös Rovaniemen kyläkoulujen lakkauttamisesta siirtyy lokakuulle

Päätös Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta siirtyy lo­ka­kuul­le

24.09.2020 20:30
Tilaajille
Vaaranlammen uusi koulu rakennetaan entiselle paikalle Rovaniemellä

Vaa­ran­lam­men uusi koulu ra­ken­ne­taan en­ti­sel­le pai­kal­le Ro­va­nie­mel­lä

24.09.2020 20:31 3
Tilaajille
Sinetän ja Ounasrinteen kirjastot aiotaan lakkauttaa

Sinetän ja Ou­nas­rin­teen kir­jas­tot aiotaan lak­kaut­taa

18.09.2020 13:57
Tilaajille
"Kyllä niitä säästöjä tulee" – Rovaniemen koulujen määrä saattaa olla vähenemässä kolmella

"Kyllä niitä sääs­tö­jä tulee" – Ro­va­nie­men kou­lu­jen määrä saattaa olla vä­he­ne­mäs­sä kol­mel­la

17.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Sivistyslautakunta ei hyväksy Sodankylän kouluverkon supistamissuunnitelmia

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ei hyväksy So­dan­ky­län kou­lu­ver­kon su­pis­ta­mis­suun­ni­tel­mia

27.08.2020 11:08
Tilaajille
Sodankylä pyrkii tasapainottamaan talouttaan – opetuksen keskittämistä esitetään Tähtikunnan koululle

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

06.08.2020 12:28
Tilaajille