Korundi
Korundissa taiteen makuista jälkiruokaa

Ko­run­dis­sa taiteen ma­kuis­ta jäl­ki­ruo­kaa

07.01.2021 18:48
Tilaajille
Kamariorkesteri konsertoi nuorten solistien kanssa keskiviikkona

Ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi nuorten so­lis­tien kanssa kes­ki­viik­ko­na

10.11.2020 14:48 1
Satojen tuhansien eurojen tulonmenetys – turvaväleihin valuu noin puolet Rovaniemen teatterin ja Lapin kamariorkesterin lipputuloista

Satojen tu­han­sien eurojen tu­lon­me­ne­tys – tur­va­vä­lei­hin valuu noin puolet Ro­va­nie­men teat­te­rin ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lip­pu­tu­lois­ta

27.10.2020 14:55
Sellisti Lauri Angervo tarttui suureen haasteeseen – Torstaina kuullaan yksi kaikkien aikojen vaativimpia selloteoksia

Sel­lis­ti Lauri Angervo tarttui suureen haas­tee­seen – Tors­tai­na kuul­laan yksi kaik­kien aikojen vaa­ti­vim­pia sel­lo­teok­sia

27.10.2020 14:02
Korundiin avattiin uusi ravintola – Ravintoloitsija sama kuin Arktikumissa

Ko­run­diin avat­tiin uusi ra­vin­to­la – Ra­vin­to­loit­si­ja sama kuin Ark­ti­ku­mis­sa

30.09.2020 10:19
Korundissa oli kaikkien aikojen heinäkuu – museossa vierailtiin lähes tuplasti vilkkaammin

Ko­run­dis­sa oli kaik­kien aikojen hei­nä­kuu – mu­seos­sa vie­rail­tiin lähes tup­las­ti vilk­kaam­min

16.09.2020 09:55
Lapin kamariorkesteri avaa syyskautensa torstaina – loppuunmyyty konsertti esitetään myös striiminä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri avaa syys­kau­ten­sa tors­tai­na – lop­puun­myy­ty kon­sert­ti esi­te­tään myös strii­mi­nä

18.08.2020 15:29
Edessä melkein normaali kulttuurisyksy: Teatteriensi-iltoja, konsertteja, näyttelyjä – mutta myös paljon rajoituksia

Edessä melkein nor­maa­li kult­tuu­ri­syk­sy: Teat­te­rien­si-il­to­ja, kon­sert­te­ja, näyt­te­ly­jä – mutta myös paljon ra­joi­tuk­sia

17.08.2020 12:36 1
Lapin kamariorkesteri järjestää kesäisen viihdekonsertin – torstaina Korundissa, lauantaina Youtubessa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri jär­jes­tää ke­säi­sen viih­de­kon­ser­tin – tors­tai­na Ko­run­dis­sa, lauan­tai­na You­tu­bes­sa

28.07.2020 09:44
Rovaniemen taidemuseo avoimin ovin: Kevyitä, keraamisia ja sinisiä ajatuksia

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seo avoimin ovin: Ke­vyi­tä, ke­raa­mi­sia ja sinisiä aja­tuk­sia

02.06.2020 18:55
Tilaajille
Koronavirus on kuin röntgensäde, joka läpivalaisee yhteiskuntien vahvuudet ja heikkoudet, sanoo komissaari Urpilainen – korona-avun antaminen Afrikkaan hyödyttää myös EU:ta

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki sai 330 000 euron taidelahjoituksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki sai 330 000 euron tai­de­lah­joi­tuk­sen

27.04.2020 18:02
Tilaajille
Arktikumin lasiputki valaistaan tiistaina: Korundi ja Arktikum ovat avoinna toistaiseksi, mutta korona voi muuttaa tilannetta

Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan tiis­tai­na: Korundi ja Ark­ti­kum ovat avoinna tois­tai­sek­si, mutta korona voi muuttaa ti­lan­net­ta

16.03.2020 13:02
Tilaajille
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13
Fagotit soivat Korundissa perjantaina

Fagotit soivat Ko­run­dis­sa per­jan­tai­na

06.02.2020 09:29
Harvinaista Rovaniemellä: Jukka Rintalan säkenöivää pukuloistoa gaalaillassa torstaina

Har­vi­nais­ta Ro­va­nie­mel­lä: Jukka Rin­ta­lan sä­ke­nöi­vää pu­ku­lois­toa gaa­la­il­las­sa tors­tai­na

10.12.2019 14:42
Kuoroteosten kompassi näytti pohjoiseen

Kuo­ro­teos­ten kom­pas­si näytti poh­joi­seen

25.11.2019 21:29
Tilaajille
Performansseja ja opastuksia Korundin taidenäyttelyissä

Per­for­mans­se­ja ja opas­tuk­sia Ko­run­din tai­de­näyt­te­lyis­sä

30.10.2019 11:09
Kamariorkesteri konsertoi torstaina: Illan tähtinä saksofonisti Jukka Perko ja Outi Tarkiaisen Saivo-teos

Ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi tors­tai­na: Illan tähtinä sak­so­fo­nis­ti Jukka Perko ja Outi Tar­kiai­sen Sai­vo-teos

30.10.2019 10:55
Kiistelty silta toisi keskustaan lisää tilaa kerrostaloille Rovaniemellä – Ruokasenkadun silta on osa laajempaa hanketta

Kiis­tel­ty silta toisi kes­kus­taan lisää tilaa ker­ros­ta­loil­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun silta on osa laa­jem­paa han­ket­ta

29.10.2019 08:59
Tilaajille