Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

John Storgårds
Erkki Liikanen kohtaa John Storgårdsin Korundissa – keskustelu johdattelee LKO:n kevätkauteen

Erkki Lii­ka­nen kohtaa John Storgård­sin Ko­run­dis­sa – kes­kus­te­lu joh­dat­te­lee LKO:n ke­vät­kau­teen

08.01.2024 15:59
Tilaajille
Konserttiarvio: Rovaniemen oma John Storgårds juhli 60-vuotispäiväänsä mahtipontisen Mahlerin puikoissa

Kon­sert­tiar­vio: Ro­va­nie­men oma John Storgårds juhli 60-vuo­tis­päi­vään­sä mah­ti­pon­ti­sen Mah­le­rin pui­kois­sa

26.10.2023 10:31
Tilaajille
Lapin kamariorkesterista on muovautunut John Storgårdsille, 60, elämäntapaprojekti – kaikki sai alkunsa 5-vuotiaana, kun viulistinalun ensivedot hätkäyttivät perhettä

Lapin ka­ma­rior­kes­te­ris­ta on muo­vau­tu­nut John Storgård­sil­le, 60, elä­män­ta­pap­ro­jek­ti – kaikki sai alkunsa 5-vuo­tiaa­na, kun viu­lis­ti­na­lun en­si­ve­dot hät­käyt­ti­vät per­het­tä

21.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Kokemuksen kirkastama ensikonsertti 2.0 – John Storgårdsin ja Jouko Laivuoren vakuuttavassa resitaalikonsertissa kuului kaksikon pitkä historia ja rakkaus musiikkiin

Ko­ke­muk­sen kir­kas­ta­ma en­si­kon­sert­ti 2.0 – John Storgård­sin ja Jouko Lai­vuo­ren va­kuut­ta­vas­sa re­si­taa­li­kon­ser­tis­sa kuului kak­si­kon pitkä his­to­ria ja rakkaus mu­siik­kiin

26.08.2023 15:55
Tilaajille
Arvio: Juhlavuosi huipentui odotettuun Beethoven-huutomerkkiin

Arvio: Juh­la­vuo­si hui­pen­tui odo­tet­tuun Beet­ho­ven-huu­to­merk­kiin

18.12.2022 17:31
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin John Storgårds vannoo monipuolisen ohjelmiston nimiin, se pitää muusikoiden ja yleisön mielet virkeinä – uusi pesti BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina laittoi kalenterin uusiksi

Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin John Storgårds vannoo mo­ni­puo­li­sen oh­jel­mis­ton nimiin, se pitää muu­si­koi­den ja yleisön mielet vir­kei­nä – uusi pesti BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na laittoi ka­len­te­rin uusiksi

14.12.2022 17:37 2
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds nimitettiin BBC Philharmonic Orchestran ylikapellimestariksi

Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds ni­mi­tet­tiin BBC Phil­har­mo­nic Orc­hest­ran yli­ka­pel­li­mes­ta­rik­si

29.11.2022 14:23 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on myös leffafriikki – pian hän pääsee johtamaan musiikkia 100 vuotta vanhaan Buster Keatonin elokuvaan

Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds on myös lef­faf­riik­ki – pian hän pääsee joh­ta­maan mu­siik­kia 100 vuotta vanhaan Buster Kea­to­nin elo­ku­vaan

16.08.2022 17:19
Tilaajille
"Tämä on orkesteri, joka uskoo omaan tekemiseensä" – 50-vuotias Lapin kamariorkesteri haluaa tarjota yleisölleen aina jotain uutta ja ainutlaatuista

"Tämä on or­kes­te­ri, joka uskoo omaan te­ke­mi­seen­sä" – 50-vuo­tias Lapin ka­ma­rior­kes­te­ri haluaa tarjota ylei­söl­leen aina jotain uutta ja ai­nut­laa­tuis­ta

19.03.2022 06:30 4
Tilaajille
Karvalakkioopperalle ohjaaja ja kapellimestari

Kar­va­lak­kioop­pe­ral­le ohjaaja ja ka­pel­li­mes­ta­ri

21.09.2021 20:27 1
Tilaajille
Arvostelu: Lehtevä levyllinen Seljan sävelkukkia

Ar­vos­te­lu: Lehtevä le­vyl­li­nen Seljan sä­vel­kuk­kia

26.08.2021 17:55
Tilaajille
Jo neljäs Lapin kamariorkesterin kausi käynnistyy koronan varjossa – mutta komeasti Mahlerin sävelin

Jo neljäs Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin kausi käyn­nis­tyy koronan var­jos­sa – mutta ko­meas­ti Mah­le­rin sävelin

19.08.2021 07:48
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin huippuvieraat ovat nyt kotimaisia staroja

Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin huip­pu­vie­raat ovat nyt ko­ti­mai­sia staroja

22.01.2021 09:48
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri päättää poikkeusvuoden striimikonsertilla tyhjälle salille

Lapin ka­ma­rior­kes­te­ri päättää poik­keus­vuo­den strii­mi­kon­ser­til­la tyh­jäl­le salille

15.12.2020 15:04
Arvostelu: Soimaan jääviä merkkihetkiä

Ar­vos­te­lu: Soimaan jääviä merk­ki­het­kiä

30.10.2020 18:49
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri palasi konserttilavalle: Muutosten syyskausi pääsi vauhtiin

Lapin ka­ma­rior­kes­te­ri palasi kon­sert­ti­la­val­le: Muu­tos­ten syys­kau­si pääsi vauh­tiin

27.08.2020 21:56
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vos­te­lu: Uuden ai­ka­kau­den al­ku­tah­deil­la

21.08.2020 20:47
Tilaajille
Rovaniemeläinen John Storgårds tuuraa Oulu Sinfonian Youtube-konsertissa Jaakko Kuusistoa, joka sairastui vakavasti – "Periaattellinen kunnia-asia"

Ro­va­nie­me­läi­nen John Storgårds tuuraa Oulu Sin­fo­nian You­tu­be-kon­ser­tis­sa Jaakko Kuu­sis­toa, joka sai­ras­tui va­ka­vas­ti – "Pe­riaat­tel­li­nen kun­nia-asia"

06.08.2020 07:35
Tilaajille