Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koulujen lakkauttaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­tor­nion val­tuus­to ei jakanut jou­lu­lah­jaa Kau­lin­ran­nal­le

23.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Ylitornion valtuusto siunasi lakkautuspäätöksen: koulutyö Kaulirannassa loppuu syksyllä

Yli­tor­nion val­tuus­to siunasi lak­kau­tus­pää­tök­sen: kou­lu­työ Kau­li­ran­nas­sa loppuu syk­syl­lä

19.12.2022 16:44
Tilaajille
Vaalajärven koulun lakkautus etenee Sodankylässä

Vaa­la­jär­ven koulun lak­kau­tus etenee So­dan­ky­läs­sä

09.11.2022 20:01
Tilaajille
Lukijalta: Osallistumisen haasteet on tunnistettu ja kehittämistyötä tehdään jatkuvasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Osal­lis­tu­mi­sen haas­teet on tun­nis­tet­tu ja ke­hit­tä­mis­työ­tä tehdään jat­ku­vas­ti

28.10.2020 14:37
Rovaniemi sulkee Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut – Lakkauttamista vastaan äänestäneet esittivät jatkamisen tarkastelua vasta vuonna 2023

Ro­va­nie­mi sulkee Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut – Lak­kaut­ta­mis­ta vastaan ää­nes­tä­neet esit­ti­vät jat­ka­mi­sen tar­kas­te­lua vasta vuonna 2023

08.10.2020 08:55 7
Tilaajille
Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulut äänin 6-5

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti lak­kaut­taa Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven koulut äänin 6-5

07.10.2020 18:18 2
Tilaajille
25 kilometriä lisää koulumatkaa, liian isoja ryhmäkokoja – Vanhemmat vastustavat kyläkoulujen lakkautusaikeita Rovaniemellä

25 ki­lo­met­riä lisää kou­lu­mat­kaa, liian isoja ryh­mä­ko­ko­ja – Van­hem­mat vas­tus­ta­vat ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ai­kei­ta Ro­va­nie­mel­lä

06.10.2020 18:31 2
Tilaajille
Miljoonan euron lakkautus – Kun koulu suljetaan, suurin säästö syntyy opettajien palkoista

Mil­joo­nan euron lak­kau­tus – Kun koulu sul­je­taan, suurin säästö syntyy opet­ta­jien pal­kois­ta

02.10.2020 13:21
Tilaajille
"Kyllä niitä säästöjä tulee" – Rovaniemen koulujen määrä saattaa olla vähenemässä kolmella

"Kyllä niitä sääs­tö­jä tulee" – Ro­va­nie­men kou­lu­jen määrä saattaa olla vä­he­ne­mäs­sä kol­mel­la

17.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkautusuhka: Kuulemistilaisuudet ensi viikolla, lausuntoja voi antaa vielä viikon ajan

Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kou­lu­jen lak­kau­tu­suh­ka: Kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la, lau­sun­to­ja voi antaa vielä viikon ajan

09.09.2020 13:49
Vuosikymmeniä jatkunut vääntö Peltovuoman koulun kohtalosta kiihtyy – "Jos koulu menee, täällä ei ole enää mitään"

Vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut vääntö Pel­to­vuo­man koulun koh­ta­los­ta kiihtyy – "Jos koulu menee, täällä ei ole enää mitään"

28.02.2020 06:30
Tilaajille
Peltovuoman koulu jälleen lakkautusuhassa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei ajatella lapsia tai perheitä, eikä kyse ole edes säästöistä"

Pel­to­vuo­man koulu jälleen lak­kau­tus­uhas­sa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei aja­tel­la lapsia tai per­hei­tä, eikä kyse ole edes sääs­töis­tä"

13.11.2019 20:01
Tilaajille
Koulun sulkemista kannattaa harkita aina tarkkaan
Pääkirjoitus

Koulun sul­ke­mis­ta kan­nat­taa harkita aina tark­kaan

05.11.2019 06:06
Tilaajille