kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kou­lu­jen lak­kau­tu­suh­ka: Kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la, lau­sun­to­ja voi antaa vielä viikon ajan

Rovaniemellä valmistellaan Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamista. Huoltajille ja kylien asukkaille järjestetään asiasta kuulemistilaisuudet ensi viikolla. Lisäksi asianosaisten on mahdollisuus jättää esityksestä kirjallinen lausunto kaupungin kirjaamoon keskiviikkoon 16. syyskuuta mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen mukaan syynä on tarve tasapainottaa kaupungin taloutta. Samat koulut ovat olleen lakkautusuhan alla käytännössä joka vuosi.

Valmistelussa olevan esityksen mukaan Kaukon koulun toiminta liitettäisiin Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun. Ylikylän uuden monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun oppilaat siirtyisivät Ylikylän tai Ounasjoen peruskouluihin. Vikajärven koulun oppilaat siirtyisivät Nivavaaraan.

Koulujen lakkauttamisilla tavoitellaan 600 000–700 000 euron säästöjä vuositasolla. Perusteluina ovat lisäksi oppilasmäärän lasku ja kasvaneet vuokrakustannukset.

Koulutuspalvelujen mukaan koko perusopetuksessa oppilasmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina. Nyt oppilaita on 6 441. Vuonna 2025 heitä olisi alle 6 000.

Kaupungilla  on 24 peruskoulua, joista 16–90 oppilaan kyläkouluja on yhdeksän. Lakkauttamisesityksen perusteluissa todetaan, että yleisesti asutus keskittyy, koko maassa.

Koulupalveluja kurittaa Rovaniemellä myös vuokrakustannusten kasvu. Syynä on väistötilojen tarve, joka puolestaan johtuu sekä uusien koulujen rakentamisesta että sisäilmaongelmista. Kaikista koulujen kustannuksista vuokrien osuus on noin 22 prosenttia.

Toimi näin

Kuulemiset

Nivankylän koulu: ma 14.9. klo 18–20, koulun liikuntasalissa (Nivan Voiman sali)

Vikajärven koulu: ti 15.9. klo 18–20, koulun liikuntasalissa

Kaukon koulu: ke 16.9. klo 18–20 koulun liikuntasalissa

Kuulemistilaisuuksissa on viranhaltijoiden alustus, minkä jälkeen huoltajilla ja asukkailla on mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä. Kerrotut näkemykset viedään sivistyslautakunnalle tiedoksi 24.9. kokoukseen.

Kirjalliset lausunnot ke 16.9. klo 16 mennessä: Rovaniemen kaupunki, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.