Nivankylän koulu
Lukijalta Mielipide

Kylän ak­tii­vi­suus kau­pun­gin voi­ma­va­rak­si

12.11.2020 06:00
Tilaajille

La­pin­rin­teen päi­vä­ko­ti yk­si­tyis­te­tään, mutta Tee­ri­kal­lio säilyy – Syinä eri­tyis­ryh­mä ja liian korkea yk­si­tyis­tä­mis­as­te

08.10.2020 14:27

25 ki­lo­met­riä lisää kou­lu­mat­kaa, liian isoja ryh­mä­ko­ko­ja – Van­hem­mat vas­tus­ta­vat ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ai­kei­ta Ro­va­nie­mel­lä

06.10.2020 18:31 2
Tilaajille

Mil­joo­nan euron lak­kau­tus – Kun koulu sul­je­taan, suurin säästö syntyy opet­ta­jien pal­kois­ta

02.10.2020 13:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuleeko isompia ryhmiä Yli­ky­lään vai Si­net­tään?

01.10.2020 10:13
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ryh­mä­ko­ko kasvaa Yli­ky­läs­sä vai Si­ne­täs­sä?

30.09.2020 05:00
Tilaajille

Päätös Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta siirtyy lo­ka­kuul­le

24.09.2020 20:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sääs­te­tään ky­lä­kou­luis­sa – maksoi mitä maksoi?

22.09.2020 14:40 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kylältä huu­de­taan, mutta kuu­lee­ko kau­pun­ki? – Ni­van­ky­lä tar­vit­see kou­lun­sa

19.09.2020 15:44

"Kyllä niitä sääs­tö­jä tulee" – Ro­va­nie­men kou­lu­jen määrä saattaa olla vä­he­ne­mäs­sä kol­mel­la

17.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

16.09.2020 14:40

Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kou­lu­jen lak­kau­tu­suh­ka: Kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la, lau­sun­to­ja voi antaa vielä viikon ajan

09.09.2020 13:49

Ro­va­nie­mel­lä Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kouluja uhkaa lak­kaut­ta­mi­nen – Kylien asuk­kail­le jär­jes­te­tään kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la

07.09.2020 14:50 2
Tilaajille

Kolme opet­ta­jaa pois ky­lä­kou­luis­ta – Tun­ti­ke­hys­muu­tok­set he­rät­tä­vät närää Ro­va­nie­men pie­nis­sä kou­luis­sa

09.03.2020 18:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuun­nel­laan­ko meitä?

21.11.2019 10:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko ky­lä­kou­lun lak­kau­tus var­mas­ti?

09.11.2019 05:00
Tilaajille