Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

Nivankylän koulua uhkaa lopettaminen.
Nivankylän koulua uhkaa lopettaminen.
Kuva: Jussi Leinonen

Uusi Rovaniemi (9.9.) uutisoi Rovaniemen hallinnon valmistelevan elävien kylien Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamista.

Verukkeena käytetään edellisten kaupunginjohtajien, korkeimpien virkajohtajien ja puolueisiin katsomatta kunnallispoliitikkojen aiheuttamaa kaupunkimme talouden surkeaa tilaa. Kylät ja niiden pienimmät asukkaat saisivat lakkautuksien toteutuessa epäoikeudenmukaisesti kokea huonon hallinnoinnin seuraukset.

Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulut ovat käsitykseni mukaan kaupungin omistamia tontteineen. Niiden vuokrakustannukset ovat kaupungin sisäisiä laskutuksia. Merkittäviä  ”säästöjä” ei näillä toimintojen alasajoilla tulla saavuttamaan. Pienet koululaiset pakotettaisiin kustannuksia aiheuttaviin koulukuljetuksiin. Opettajien virkojahan ei voida lakkauttaa, joten tältäkään osin kulut eivät vähentyisi.

Kylien elinvoimaa syövä lakkautushanke hanke pitää pysäyttää alkuunsa. Nyt punnitaan kunnallispolitiikkojen puheiden ja tekojen vastaavuus. Rovaniemellä ainakin vielä valtaa keskeisesti pitävä Kepu on mainostanut olevansa haja-asutusalueiden puolustaja. Pitääkö tämä linja paikkansa?

"Rovaniemellä ainakin vielä valtaa keskeisesti pitävä Kepu on mainostanut olevansa haja-asutusalueiden puolustaja. Pitääkö tämä linja paikkansa?"

Vasemmisto on julistanut puolustavansa heikommassa asemassa olevia. Onko se todellisuutta vai onko keskittäminen vasemmiston kuntapolitiikan todellinen linja?

Kokoomus on julkisten palvelujen alasajon porukkaa. Puolustamalla kyläkouluja sekin voisi hieman kirkastaa mainettaan. Sama koskee muitakin puolueita.

Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven asukkaiden on ryhdyttävä voimallisesti puolustamaan asuinsijojensa elinvoimaisuutta edellyttämällä koulujensa toiminnan jatkamista.

Ounasvaaran uimahallihankkeesta, jonka kokonaiskustannukset todennäköisesti nousisivat  30 miljoonaan euroon, on kaupungin heti luovuttava. Sen toteuttaminen olisi todellinen talouskatastrofi kaupungillemme – ei kyläkoulujen säilyttäminen. Tällaisista hankkeista säästäminen pitää olla ensi askel kaupunkimme talouden tervehdyttämisessä.

Nyt punnitaan onko Rovaniemi todella ”kylien kaupunki” kuten kaupunkiamme brändätty.

Esa TikkalaEläköitynyt musiikinopettaja