Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Osal­lis­tu­mi­sen haas­teet on tun­nis­tet­tu ja ke­hit­tä­mis­työ­tä tehdään jat­ku­vas­ti

Uuden Rovaniemen pääkirjoituksessa (17.10.) nostettiin esille huoli siitä, ettei asukkaiden osallisuus toteudu kaupungin päätöksenteossa.

On totta, että viikko aikaa vaikuttaa on lyhyt. Kaikki asiat eivät ole tulleet esille näin lyhyellä varoitusajalla, mutta valitettavasti joidenkin asioiden kohdalla näin vielä käy. Keskustelua päätöksentekoon tulevista asioista tulisi käydä mahdollisimman aikaisin, jotta vuoropuhelua ehdittäisiin käydä riittävästi erilaisilla foorumeilla. Päätösesitykset taustoineen vaativat avaamista ja perustelua – sekä tutustumista.

Olisi tärkeää saada keskusteluun myös suurempia kokonaisuuksia, ei pelkästään yksittäisiä säästöesityksiä. Kaupungin talous on kokonaisuus ja tästä kokonaisuudesta olisi hyvä keskustella myös kaupunkilaisten kanssa.

Brändityön aikana keräsimme suuren kyselyaineiston kaupungin asukkailta ja saimme runsaasti vinkkejä uudenlaisista tavoista edistää osallisuutta ja avointa vuoropuhelua kaupungin ja asukkaiden kesken. Näitä ajatuksia emme suinkaan ole haudanneet pöytälaatikkoon, vaan niiden käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan. Brändityössä käytössä olleesta next.rovaniemi.fi-sivustosta ollaan tekemässä avoin ideointialusta, johon jatkossa kootaan kehittämistoiveita ja -toimenpiteitä sekä kyselyjen tuloksia. Sivustolla myös seurataan, miten erilaiset kehittämistoimet edistyvät.

Osallistuvaa budjetointia emme vielä tälle syksylle voineet ottaa käyttöön. Toivottavasti ensi vuonna pääsemme kokeilemaan tätä yhteistä toimintamallia.

Osallistuvaa budjetointia emme vielä tälle syksylle voineet ottaa käyttöön. Toivottavasti ensi vuonna pääsemme kokeilemaan tätä yhteistä toimintamallia. Ylipäätään talousarvion laadintaan liittyvät vaikuttamismahdollisuudet tulee käydä tarkasti läpi ja uudistaa prosessia tarvittavilta osin. Kehittämishaasteet on siis tunnistettu ja askelia niiden parantamiseksi otetaan koko ajan.

Uusi normaali asettaa meidät uudenlaisten haasteiden eteen niin osallisuuden areenoiden kuin kaupungin taloudenkin suhteen. Tarkoituksenamme on laatia yhteistyössä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa Rovaniemen oma osallisuuden työkalupakki. Työlle on varattu aikaa ensi vuosi ja työ on jo aloitettu muun muassa erilaisilla ketterillä kokeiluilla. Jatkossa voimme valita jokaiseen tilanteeseen sopivan toimintamallin, joka on yhteisesti todettu soveltuvaksi kuhunkin tilanteeseen. Työ ei ole helppo ja toimintatavat muuttuvat suuressa organisaatiossa joskus hitaasti. Mahdottomuudesta ei kuitenkaan ole kysymys ja siksi kehittämistyötä on syytä yhdessä jatkaa.

Katja MäntyläOsallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija, Rovaniemen kaupunki