suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Sinetän ja Ou­nas­rin­teen kir­jas­tot aiotaan lak­kaut­taa

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnalle esitetään Sinetän ja Ounasrinteen kirjastojen lakkautusta.

Ounasrinteen kirjaston lakkautuksella voitaisiin laskelmien mukaan säästää 80 000 euroa.