Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ei hyväksy So­dan­ky­län kou­lu­ver­kon su­pis­ta­mis­suun­ni­tel­mia

Lausunto: Vuotsosta liian pitkä koulumatka Sodankylään, Torvisen koulun lakkautus ei tuo säästöjä, ja Järvikylien koulu näivettyy ilman yläkoululaisia.

Sodankylän sivistyslautakunta ei hyväksy kouluverkkoon esitettyjä supistamistoimia. Sivistyslautakunta on lausunnossaan Torvisen koulun säilyttämisen kannalla. Lautakunnan mukaan Sodankylän suurimman kyläkoulun kustannukset ovat pienet oppilasta kohden, ja jos koulu lakkautetaan, kuljetuskustannukset kasvavat.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mauri Mikkola kertoo, että lautakunnan mielestä Torvisen ja Vuotson koulut huomioivat myös matkailuelinkeinoa.