sää: Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi ku­va­tai­de­kou­lun siir­ty­mi­sen Lap­pia-ta­loon – myös Ven­ni­vaa­ran päi­vä­ko­din han­ke­suun­ni­tel­ma ja eri­tyis­ui­ma­kort­ti hy­väk­syt­tiin

Rovaniemen sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan torstaina 24. helmikuuta Rovaniemen kuvataidekoulun siirtymisen Lappia-taloon. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös Vennivaaran uuden päiväkodin hankesuunnitelma ja erityisuimakortin käyttöönotto, kertoo Rovaniemen kaupunki tiedotteessaan.

Lautakunta hyväksyi kuvataidekoulun vuokrasopimuksen Lappia-talossa sijaitsevista entisistä Ylen tiloista. Kuvataidekoulu toimii tällä hetkellä väliaikaisesti Keltakankaalla. Kuvataidekoulun on tarkoitus sirityä Lappia-taloon vuoden 2023 alussa korjaustöiden valmistuttua.