Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puolustuspolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole enää sa­not­ta­vaa tur­val­li­suus­asiois­sa

10.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­ase­pe­lo­te on vaa­ral­li­nen il­luu­sio

09.08.2023 05:00 2
Pohjoisen näkökulmasta Suomi on päätymässä Naton komentorakenteessa väärän yleisoperaatioesikunnan alaisuuteen
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen nä­kö­kul­mas­ta Suomi on pää­ty­mäs­sä Naton ko­men­to­ra­ken­tees­sa väärän yleis­ope­raa­tio­esi­kun­nan alai­suu­teen

24.05.2023 17:00 18
Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta prikaatia – valtio satsaa puolustukseen miljardeja

Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta pri­kaa­tia – valtio satsaa puo­lus­tuk­seen mil­jar­de­ja

09.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 10:36
Tilaajille
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 1
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto Washingtonissa: Myös Yhdysvallat näkee, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä Nato-prosessissa yhtä aikaa

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Was­hing­to­nis­sa: Myös Yh­dys­val­lat näkee, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä Na­to-pro­ses­sis­sa yhtä aikaa

28.05.2022 08:47 12
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 8
IL: Suomi kertoo päätöksestään hakea Nato-jäsenyyttä puolentoista viikon päästä

IL: Suomi kertoo pää­tök­ses­tään hakea Na­to-jä­se­nyyt­tä puo­len­tois­ta viikon päästä

01.05.2022 19:58 2
Tein Nato-käänteen, kun kirveellä veistetty humalainen Spetsnaz-mies istui samaan pöytään
Kolumni

Tein Na­to-kään­teen, kun kir­veel­lä veis­tet­ty hu­ma­lai­nen Spets­naz-mies istui samaan pöytään

30.04.2022 05:00 13
Tilaajille
Naton miinantorjunta-alusosasto vierailee Turussa ja harjoittelee vierailun päätteeksi Merivoimien kanssa

Naton mii­nan­tor­jun­ta-alus­osas­to vie­rai­lee Turussa ja har­joit­te­lee vie­rai­lun päät­teek­si Me­ri­voi­mien kanssa

25.04.2022 12:00
Analyysi: Eduskunta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan hangoittelevan vasemmistoliiton riveistä löytyy pari Natolle myönteistä kapinallista

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan han­goit­te­le­van va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä löytyy pari Natolle myön­teis­tä ka­pi­nal­lis­ta

22.04.2022 09:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tätäkö me ha­luam­me?

21.04.2022 05:00
Tilaajille
Päättäjien on korkein aika lopettaa epämääräisen Nato-option takana piileskely ja kertoa kantansa jäsenyyteen – kansa on jo puolensa valinnut
Pääkirjoitus

Päät­tä­jien on korkein aika lo­pet­taa epä­mää­räi­sen Na­to-op­tion takana pii­les­ke­ly ja kertoa kan­tan­sa jä­se­nyy­teen – kansa on jo puo­len­sa va­lin­nut

16.03.2022 05:00 15
Tilaajille
Ilmavoimien uuden hävittäjän ratkaisun hetket lähestyvät – nämä seikat ratkaisevat valinnan

Il­ma­voi­mien uuden hä­vit­tä­jän rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – nämä seikat rat­kai­se­vat va­lin­nan

28.11.2021 18:30 6
Tilaajille
Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

21.10.2020 19:30 1
Tilaajille