Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maanpuolustustahto
Suomi on poikkeusmaa, siksi nämä kolmikymppiset uhraavat vapaa-aikansa sotataitojen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajattelevat isänmaallisuudesta, entä tappamisesta?

Suomi on poik­keus­maa, siksi nämä kol­mi­kymp­pi­set uh­raa­vat va­paa-ai­kan­sa so­ta­tai­to­jen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajat­te­le­vat isän­maal­li­suu­des­ta, entä tap­pa­mi­ses­ta?

07.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Suomalaisten maanpuolustustahto ja Nato-myönteisyys ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin – muutos on ollut käsittämättömän nopea
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to ja Na­to-myön­tei­syys ovat kor­keam­mal­la tasolla kuin koskaan aiemmin – muutos on ollut kä­sit­tä­mät­tö­män nopea

04.12.2022 20:00 7
Tilaajille
Paras tapa välttää sota on valmistautua sotaan mahdollisimman hyvin – Nato-jäsenyys nostaa puolustuksemme uskottavuuden uudelle tasolle
Pääkirjoitus

Paras tapa välttää sota on val­mis­tau­tua sotaan mah­dol­li­sim­man hyvin – Na­to-jä­se­nyys nostaa puo­lus­tuk­sem­me us­kot­ta­vuu­den uudelle tasolle

06.05.2022 20:50 6
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 8
Armeijan vahvistaminen on tarpeen, mutta suomalaisten puolustustahto on kaiken a ja o
Pääkirjoitus

Ar­mei­jan vah­vis­ta­mi­nen on tar­peen, mutta suo­ma­lais­ten puo­lus­tus­tah­to on kaiken a ja o

08.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota on edel­leen tap­pa­mis­ta

26.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­tah­toa ei murra kukaan

19.03.2022 01:34
Tilaajille
Ukrainan sota lisää kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen Lapissa: "Pyritään lisäämään paikkoja, mutta meillä on kapasiteettiongelma"

Uk­rai­nan sota lisää kiin­nos­tus­ta va­paa­eh­toi­seen maan­puo­lus­tuk­seen La­pis­sa: "Py­ri­tään li­sää­mään paik­ko­ja, mutta meillä on ka­pa­si­teet­tion­gel­ma"

08.03.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väes­tö­suo­jat kuntoon

01.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maata pitää puo­lus­taa

27.08.2021 05:30 6
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kaukana kotoa rauhaa turvaamassa – Mitä kaikkea rauhanturvaajana oleminen on?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kaukana kotoa rauhaa tur­vaa­mas­sa – Mitä kaikkea rau­han­tur­vaa­ja­na ole­mi­nen on?

01.04.2021 15:44
Pääkirjoitus: Armeijasta ahdistuvat nuoret haastavat Puolustusvoimat uudella tavalla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ar­mei­jas­ta ah­dis­tu­vat nuoret haas­ta­vat Puo­lus­tus­voi­mat uudella tavalla

17.02.2020 07:14
Tilaajille
Maanpuolustustahto kääntyi hienoiseen nousuun – yli kaksi kolmesta puolustaisi maata aseellisesti aina, myös ylivoimaista vihollista vastaan

Maan­puo­lus­tus­tah­to kääntyi hie­noi­seen nousuun – yli kaksi kol­mes­ta puo­lus­tai­si maata aseel­li­ses­ti aina, myös yli­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vastaan

29.01.2020 10:14