kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Maan­puo­lus­tus­tah­to kääntyi hie­noi­seen nousuun – yli kaksi kol­mes­ta puo­lus­tai­si maata aseel­li­ses­ti aina, myös yli­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vastaan

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidemittauksen mukaan suomalaisten viime vuosina laskusuunnassa ollut maanpuolustustahto on kääntynyt hienoiseen nousuun. Etenkin nuorimpien ikäluokkien maanpuolustustahto nousi.

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 2019 näkyi Helsingissä marraskuussa. Nuorten maanpuolustustahto on nousussa.
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 2019 näkyi Helsingissä marraskuussa. Nuorten maanpuolustustahto on nousussa.
Kuva: Joel Maisalmi

Vuoden 2019 maanpuolustustahtomittauksen perusteella 68 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.

Vuotta aiemmin vastaava tulos oli 66 prosenttia. Maanpuolustustahto on viime vuosina ollut hienoisessa laskusuunnassa, mutta ainakin hetkeksi lasku on pysähtynyt ja kääntynyt pieneen nousuun.

Nuorimpien ikäluokkien maanpuolustustahto on myös nousussa. Alle 25-vuotiaista 56 prosenttia kannattaa Suomen puolustamista kaikissa olosuhteissa, 25–34-vuotiaista 66 prosenttia.

Miehet ovat valmiimpia puolustamaan maata kaikissa olosuhteissa kuin naiset.

Henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen vahva. Hyökkäyksen kohteena olevaa Suomea olisi valmis puolustamaan kykyjensä ja taitojensa mukaan 85 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2014 tulos oli 84 prosenttia.

Vihreiden maanpuolustustahto harppasi, keskustalaiset isänmaallisimpia

Puolueista suurin maanpuolustustahto on keskustan ja kokoomuksen kannattajilla. Keskustalaisista 82 prosenttia puolustaisi Suomea kaikissa olosuhteissa, kokoomuslaisista 81 prosenttia.

Perussuomalaisten kannattajien maanpuolustustahto on 76 prosenttia ja sdp:n 63 prosenttia. Vihreiden maanpuolustustahto oli noussut 60 prosenttiin, mikä on peräti 24 prosenttiyksikön nousu vuoden takaisesta.

Maan puolustamista perusteltiin käsitteillä itsenäisyys, synnyinmaa, velvollisuus ja vapaus. Puolustamatta jättämistä perusteltiin diplomatialla, ihmishenkien menetyksen välttämisellä ja voimattomuudella muun muassa ydinaseita vastaan.

Vasemmistoliiton kannattajista 34 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen ei tule puolustautua aseellisesti.

Asevelvollisuudelle vankka tuki

Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämisen tuki on kasvanut 77 prosenttiin.

Kaksi kolmesta katsoo, että järjestelmän tulee perustua miesten yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoisuuteen. Nykyjärjestelmän tuki kasvoi vuodessa kuusi prosenttia.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta teetti kyselytutkimuksen Taloustutkimuksella 14.11.–3.12.2019. Tutkimukseen vastasi 1 011 henkilöä Manner-Suomessa. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.